گزارش ورزشی گزارش ورزشی از ساعت ........ به مدت 120دقیقه

رادیو ورزش

گزارش ورزشي

گزارش ورزشی فوتبال در اروپا

یکشنبه 19آبان98
ساعت20:00 الی1:30 بامداد

1398/08/19
18:28

فوتبال در اروپا
لیورپول - منچستر سیتی
پارما - آ اس رم
ختافه - اوساسونا
فرایبورگ - فرانکفورت
از ساعت 20.00 تا23.00
گزارش ورزشی
یوونتوس - میلان
بتیس- سویا
23.00 الی1.30 بامداد

دسترسی سریع
گزارش ورزشی