گزارش ورزشی گزارش ورزشی از ساعت ........ به مدت 120دقیقه

رادیو ورزش

گزارش ورزشي

پخش زنده لیگ قهرمانان اروپاشبکه:رادیو ورزش

دورتموند - اینتر
ساعت: 23:30
سه شنبه 14آبان98

1398/08/14
10:30

لیگ قهرمانان اروپا
دورتموند - اینتر
ساعت: 23:30زنده از شبکه رادیویی ورزش
سه شنبه 15 آبان 1398

دسترسی سریع
گزارش ورزشی