گزارش ورزشی گزارش ورزشی از ساعت ........ به مدت 120دقیقه

رادیو ورزش

گزارش ورزشي

پخش مستقیم لیگ برتر فوتبال هفته نهم

پرسپولیس - ماشین سازی تبریز
پخش زنده شکه رادیویی ورزش

1398/08/09
15:06

پنجشنبه 9 آبان 1398
سایپا - شهر خودرو 15:30
نساجی مازندران - صنعت نفت آبادان 16:30
پرسپولیس - ماشین‌سازی‌تبریز 16:30
نفت‌ مسجدسلیمان - فولاد 17:00
پارس جنوبی جم - سپاهان 18:00

دسترسی سریع
گزارش ورزشی