گزارش ورزشی گزارش ورزشی از ساعت ........ به مدت 120دقیقه

رادیو ورزش

گزارش ورزشي

پخش زنده فوتبال در اروپا

گالاتاسرای-رئال مادرید
منچستر سیتی -آتالانتا

1398/07/30
13:40

پخش زنده فوتبال در اروپا
گالاتاسرای-رئال مادرید
منچستر سیتی -آتالانتا
سه شنبه 30مهر98
ساعت10.15

دسترسی سریع
گزارش ورزشی