گزارش ورزشی گزارش ورزشی از ساعت ........ به مدت 120دقیقه

رادیو ورزش

گزارش ورزشي

پخش زنده والیبال جام جهانی 2019

ایران-آرژانتین
جمعه 19مهر98
ساعت5.30صبح

1398/07/17
18:47

جام جهانی والیبال 2019
ایران-آرژانتین
جمعه ساعت5.30صبح
گزارشگر: علی شاکری

دسترسی سریع
گزارش ورزشی