گزارش ورزشی مسابقات از ساعت 00:00 به مدت 120دقیقه

رادیو ورزش

1 گزارش ورزشي

پخش مستقیم جام خیریه انگلیس

لیورپول-منچستر سیتی

1398/05/13
17:51

جام خیریه انگلیس
لیورپول-منچستر سیتی
ساعت18.30
گزارشگر هوتن خداپرست
تهیه کننده : احمد طاهری

دسترسی سریع
1 گزارش ورزشی