گزارش ورزشی گزارش ورزشی از ساعت ........ به مدت 120دقیقه

رادیو ورزش

گزارش ورزشي

مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا

ذوب آهن - النصرعربستان 21:30

1398/02/30
13:45

گروه A
ﺳﻪشنبه 31 اردیبهشت 1398
الوصل امارات - الزورا 20:25
ذوب آهن - النصرعربستان 21:30

دسترسی سریع
گزارش ورزشی