گزارش ورزشی گزارش ورزشی از ساعت ........ به مدت 120دقیقه

رادیو ورزش

گزارش ورزشي

پخش مستقیم فوتبال ایتالیا سری آ

آث میلان - لاتزیو 23:00

1398/01/24
17:46

سری آ ایتالیا
شنبه 24 فروردین 1398
اسپال - یوونتوس 17:30
آاس رم - اودینزه 20:30
آث میلان - لاتزیو 23:00----------------پخش زنده

دسترسی سریع
گزارش ورزشی