گزارش ورزشی گزارش ورزشی از ساعت ........ به مدت 120دقیقه

رادیو ورزش

گزارش ورزشي

دیدار نهایی فوتبال قهرمان باشگاه های آسیا

پرسپولس - کاشیما آنتلرز

1397/08/18
09:40

دیدار نهایی فوتبال قهرمان باشگاه های آسیا
پرسپولس - کاشیما آنتلرز
شنبه 19 ابان 97
ساعت18:30
گزارشگر مهرزاد عطاران

دسترسی سریع
گزارش ورزشی