گزارش ورزشی گزارش ورزشی از ساعت ........ به مدت 120دقیقه

رادیو ورزش

گزارش ورزشي

پخش مستقیم فوتبال سری آ ایتالیا

هفته یازده

1397/08/13
08:51

یکشنبه 13 آبان 1397
لاتزیو - اسپال 15:00
کیه وو - ساسولو 17:30
پارما - فروزینونه 17:30
سامپدوریا - تورینو 17:30
بولونیا - آتالانتا 20:30
اودینزه - آث میلان 23:00----------------پخش زنده

دسترسی سریع
گزارش ورزشی