گزارش ورزشی گزارش ورزشی از ساعت ........ به مدت 120دقیقه

رادیو ورزش

گزارش ورزشي

لیگ برتر فوتسال بانوان هفته یازدهم

جمعه 27 مهر--ساعت 11:00

1397/07/26
12:05

جمعه 27 مهر- هفته یازدهم-ساعت 11:00
دختران کویر مس کرمان- دریژ نو فرخ شهر-سالن شهرداری- کرمان
مس رفسنجان-استقلال ساری-سالن پیام نور- رفسنجان
هیات فوتبال خراسان رضوی-سپید رود تهران- سالن شهید بهشتی-مشهد
شهرداری رشت- ملی حفاری ایران-سالن آتش نشانی- رشت
پالایش نفت آبادان- پارس ارا شیراز- مجموعه 17 شهریور- آبادان

دسترسی سریع
گزارش ورزشی