گزارش ورزشی گزارش ورزشی از ساعت زنده به مدت مستقیم

رادیو ورزش

گزارش ورزشي

جام جهانی 2018 چهارشنبه20تیر97

انگلیس - کروواسی

1397/04/20
|
09:23

برنامه مسابقات جام_جهانی2018؛ روز 23
چهارشنبه بیستم تیر 97

انگلیس - کروواسی؛ ساعت 22:30
گزارشگر: خسرو والی زاده


http://sapp.ir/radiovarzesh92

دسترسی سریع
گزارش ورزشی