هوادار پنج شنبه از ساعت 10:05 به مدت 80دقیقه

نقش "سرمشوق" ها در آرامش روی سکوها

برنامه "هوادار" پنج شنبه 11 مهر، با رحیم ناصری، سرمشوق باشگاه صنعت نفت آبادان، درباره وظایف سرمشوق ها به گفتگو پرداخت.

1398/07/13
09:20

به گزارش رادیو ورزش؛ رحیم ناصری، سرمشوق باشگاه صنعت نفت آبادان، در پاسخ به این پرسش که شما برای تیم صنعت نفت آبادان چه اقداماتی انجام داده اید، اظهار کرد: وظیفه ما هماهنگ کردن تماشاگران برای مسابقات است. اینکه خدایی نکرده حرف نامربوطی زده نشود. در باشگاه ما یک روز قبل از بازیها جلسه برگزار می شود. معمولاً ورزشگاه را به 8،9 قسمت تقسیم می کنند و سرمشوق ها هر کدام در یک قسمت قرار می گیرند.
وی، تصریح کرد: ما سرمشوق ها سعی می کنیم تا آنجاییکه ممکن است شعارهای ناهنجار و قومیتی زده نشود و در سطح ورزش باشند. معمولاً شعارها را قبل از بازی مشخص می کنیم. شعار معروف تیم ما "آبادان برزیلته" است.
ناصری، در پاسخ به این سوال که وقتی تیم شما میزبان تیم دیگری است، آیا با هواداران صحبت می کنید در صورت شکست طوری رفتار کنند که تیم میهمان با خاطره خوش از آنجا برود، بیان کرد: بله؛ بسیار پیش آمده که تیم ما بازنده مسابقه هم بوده، اما تماشاچیان تیم حریف را تشویق کرده اند.
سرمشوق باشگاه صنعت نفت آبادان، افزود: با احترامی که برای تماشاگران استقلال و پرسپولیس قائل هستم، در آبادان سعی می کنیم جایگاه این دو تیم خالی باشد و هواداران آنها در کنار تماشاچیان تیم ما بنشینند تا فقط تیم خود را تشویق نکنند؛ اما دیگر تیم ها برای حضور در جایگاه آزاد هستند.
برنامه هوادار، با اجرای ارمنده و مرادی، روزهای پنج شنبه، ساعت 10:00 به مدت 85 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
هوادار