همیشه با ورزش شنبه تا چهارشنبه از ساعت 18:30 به مدت 90دقیقه

رادیو ورزش

همیشه با ورزش

تلافی بخردانه ایران در مقابل رفتار نابخردانه بحرین

برنامه همیشه با ورزش شنبه 27 مهر با حضور امیرساعد وکیل، وکیل و عضو هیئت علمی دانشگاه به موضوع اهانت تماشاچیان بحرینی به سرود ملی کشورمان و تمهیداتی که می بایست به آن می اندیشیدیم و کارهایی که هم اکنون می توانیم انجام دهیم؛ پرداخت.

1398/07/27
23:32

به گزارش رادیو ورزش؛ امیرساعد وکیل، وکیل و عضو هیئت علمی دانشگاه در خصوص اقداماتی که می توانستیم بر اساس قانون در همان زمین بازی انجام دهیم؛ بیان کرد: مقررات حاکم بر فوتبال دو اصل کلی و بنیادین را در رابطه با این موضوع مطرح می کند. اولین نکته این است که به هیچ وجه نباید شائبه ای مبنی بر دخالت مسائل سیاسی بر نوع رویکردی که مقامات ورزشی و بازیکنان در مسابقات دارند؛ وجود داشته باشد و این موضوع ریشه در اصل استقلال و بی طرفی حوزه ورزش دارد.
نکته دوم این است که بین برخورد ورزشکاران کشورها در حیطه فعالیت های ورزشی از نظر مسائل ملیتی، نژادی، مذهبی و ... تبعیضی قائل نشویم. رفتاری که از برخی تماشاگران و به تبع آن از بازیکنان تیم بحرین شاهد بودیم؛ نشان دهنده تائیدی بر این بی احترامی بود. متعاقبا موضع گیری سریع وزیر ورزش بحرین سلسله ای از رفتارهای زنجیرواری را برای ما مشخص می کند که یک سیاست رسمی قابل انتصاب به دولت بحرین در رابطه با دخالت دادن مسائل سیاسی و احتمالا تبعیض علیه ورزشکاران ایرانی با توجه به ملیتشان اتفاق افتاده است.
با این رویکرد ما با دو مقوله مواجه شده ایم. یکی اینکه در همان زمان بازی چه باید می کردیم؟ و چطور مدیریت بحران می کردیم و موضوع را به داور بازی ارجاع می دادیم تا همان زمان اتفاق مناسب رخ می داد. بر اساس کدهای اخلاقی مقررات فیفا، داور این اختیار را دارد که اگر با وضعیتی مواجه شود که نشانه ای از نژادپرستی و برخورد تبعیض آمیز تماشاچیان بر خلاف آبرو و اعتبار فوتبال برای فیفا وجود داشت؛ برخورد نماید.
داور می توانست بر اساس مقررات سه مرحله را انجام بدهد. داور می توانست فضای مسابقه را کنترل کند؛ در غیر اینصورت مسابقه را خاتمه دهد و نتیجه قطعی باخت تیم متخلف بود. نکته حقوقی این است که اگر داور چنین تصمیمی می گرفت هیچ یک از نهادهای قضایی فیفا این صلاحیت را نداشتند که این تصمیم داور را برگردادند. به این ترتیب هشیاری مسئولین ورزشی ما در آن مقطع زمانی می توانست فضایی را ایجاد کند که از آن اتفاق جلوگیری کند و حداقل داور را متوجه این موضوع کند که وظیفه خود را به نحو احسنت انجام دهد.
وکیل در ادامه توضیح داد: علاوه براین، وظیفه مدیر تیم بود که با مقام رسمی فیفا که بعنوان ناظر در بازی حضور داشت؛ دیدار کند و مسائل را بطور کامل توضیح دهد تا او هم در گزارشات خود همه چیز را مستندسازی کند تا بتوان در چارچوب اقدامات حقوقی و اداری بعدی از این گزارش استفاده کرد.
مقوله بعدی با فرض بر این است که در حین مسابقه به هر دلیل تصمیم مناسبی از سوی مقامات ناظر و داور اتخاذ نشده است. در اینجا وارد بحث تحلیلی حقوقی می شویم. به عبارت روشن، اساسنامه فیفا تاکید می کند: نباید تبعیضی را نسبت به یک کشور قائل شد. پس در این مقطع اگر بتوانیم با توجه به شواهد، قصوری از فیفا گزارش کنیم که نسبت به بازیکنان ایران آنگونه که باید به وظایفش عمل نکرده؛ می توان وارد یک دعوای حقوقی شد که از سوی دادگاه حکمیت ورزش CAS مورد تعقیب قرار می گیرد. این عالیترین سطح دعوای حقوقی است که می توان مطرح کرد.
وکیل تاکید کرد: توصیه می کنم از این سطح طرح دعوا استفاده نشود. زیرا هنوز از دو حوزه موضوع را می توانیم بررسی کنیم.
حوزه اول: کمیته اخلاق فیفا است که هم برای بازیکنان و هم برای مقامات ورزش هر یک از کشورهای عضو تعهداتی در چارچوب دو اصل عدم تبعیض و استقلال و عدم دخالت دولت ها در ورزش را در دل خود جا داده است. کمیته اخلاق فیفا این صلاحیت را دارد که افرادی را که خودشان را قربانی رفتار نادرست می دانند طی نامه ای به کمیته اخلاق، اعتراض خود را ارائه دهند تا بر این اساس هر مجازاتی که متناسب با این عمل تشخیص داده می شود از اخطار تا جریمه مالی و حتی تعلیق و محرومیت اجرا شود.
حوزه دوم: استفاده از کد انضباطی فیفا است. بر این اساس ماده 17 این کد انضباطی تصریح شده که هر عضو می باید امور و فعالیت های خودش را طوری مدیریت کند که مستقل باشد و ثالث هیچ تاثیری بر عملکرد اعضا (مشخصا فدراسیون های ملی) نداشته باشد. ما وقتی شاهد رفتار توهین آمیز تماشاگران هستیم؛ بازیکنانی را می بینیم که همراستا با آنها به نشانه تائید و همراهی واکنش نشان می دهند و متعاقبا شاهد رفتار مقامات رسمی ورزش بحرین هستیم که به تمجید این کار می پردازد؛ بدون تردید با تخلفی مواجه می شویم که بحرین نتوانسته بعنوان یک عضو در ساختار فیفا به تعهد خود در این رابطه عمل کند.
در اینجا کمیته انضباطی فیفا وارد عمل می شود و بر اساس موادی از مقررات فیفا این امکان را داریم که به این کمیته شکایت کنیم تا کلیه فیلمها، اطلاعات و شهود را مورد بررسی قرار دهد و تشخیص دهد چه مجازاتی برای خاطی مناسب است.
با در نظر گرفتن اینکه یک کمیته حقیقت یاب تشکیل خواهد شد؛ و تمامی مشکلات قبل از مسابقه در مطبوعات و موضع گیری های مقامات را بررسی می کند و زمینه های قابل انتصاب به مقامات رسمی که باعث شکلگیری این رفتار از سوی تماشاچیان شده و همچنین مقامات چه تکلیفی در ورزشگاه داشته اند که با این رفتار مقابله و یا حتی از آن جلوگیری کنند اما کوتاهی و سکوت کرده اند را واکاوی کند؛ شدت و ضعف تصمیمگیری ها متفاوت خواهد شد. اما حداقل ورزشکاران ایرانی به دلیل رفتار غیراصولی و همراه تخطی تماشاگران و همینطور برخی از ورزشکاران بحرینی دارای امنیت روانی و جسمانی نیستند. این رفتار زمینه این تفکرات را فراهم می کند که چه بسا زمینه برخوردهای فراتر از این هم وجود دارد. مقامات ما می توانند اعلام کنند بحرین صلاحیت میزبانی برای بازیهای ایرانی را ندارد.
در سال 2019 کد انضباطی فیفا اصلاح شد و بعنوان یکی از سه ویژگی اصلی که در تغییر و تحول و اصلاحیه این کد آمده، یکی از محورهای اصلی تحول این کد انضباطی در ارتباط با همین رفتارهای تبعیض گونه علیه ملیت، جنسیت و نژاد ورزشکاران است. بدون تردید دیپلماسی ورزش ما باید نقش پررنگی داشته باشد. در وهله اول مقامات باید از طریق مکاتبات رسمی و مذاکرات پیگیر موضوع باشند و اگر احساس کردند به هر دلیل دستهایی در این ماجرا درگیر شده تا این موضوع نادیده گرفته شده و یا کمرنگ دیده شود؛ نسبت به اقدامات حقوقی و رسمی مبادرت ورزند. اگر فیفا هم در این زمینه کوتاهی کرد باید مراتب به دادگاه حکمیت ورزش ارجاع داده شود. هرگز این شکایت بی پاسخ نخواهد ماند و پیام این پیگیری هشدار محکمی برای تمام کشورها است تا میزبانی درستی را مطابق مقررات از ورزشکاران کشورمان داشته باشند.
فضای حقوق ورزشی در سالهای اخیر با اندازه ای متحول شده که رویکردها نسبت به این قبیل مسائل سختگیرانه تر شده تا از گسترش اینگونه مسائل جلوگیری شود. پس دلیلی وجود ندارد که این رفتار بحرین نادیده گرفته شود. حداکثر مجازات برای این رفتار تعلیق فدراسیون فوتبال بحرین از چند ماه تا چند سال و وضع جرایم مالی است. اما این انتظار بعید است.
وکیل در رابطه با رفتار مردم ایران در بازی برگشت با بحرین توصیه کرد: در قالب کدهای اخلاقی فیفا بدترین تصمیم و اتفاق ممکن رفتار متقابل تماشاگران ما با بحرینی ها برای تلافی است. با این کار برگ برنده ما به لحاظ تخلف و قصور طرف بحرینی از دستمان خارج می شود. بهترین کار این است که با نهایت پایبندی به مسائل متعارف، مسئولین ورزشی و تماشاچیان بدون حاشیه مسابقه را دنبال کنند تا این فرصت بدست بیاید که با توجه به رفتار متین ایرانیان موضع ما در شکایت قوی تر است.
برنامه "همیشه با ورزش امشب" با اجرای حافظ کاظم زاده و کارشناسی اسدی پخش شد. این برنامه همه روزه به جز جمعه ها ساعت 18:30 به مدت 90 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم علاقمندان می شود.

دسترسی سریع
همیشه با ورزش