همیشه با ورزش هر روز به جز جمعه از ساعت 18:30 به مدت 90دقیقه

رادیو ورزش

هميشه با ورزش

نگاهی به لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش

برنامه "همیشه با ورزش" روز دوشنبه 27 خرداد با حضور داوود عزیزی، مدیر کل امور مجلس وزارت ورزش و جوانان به موضوع لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش پرداخت.

1398/03/28
08:27

به گزارش رادیو ورزش؛ داوود عزیزی، مدیر کل امور مجلس وزارت ورزش پیرامون لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش اظهار کرد: پس از ادغام دو سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در سال 88 ، دولت مکلف شد که ظرف مدت 6 ماه از این ادغام لایحه مربوط به وزارتخانه را تدوین و تقدیم مجلس کند که این مهم انجام نشد. در سال 92 تیمی با سرپرستی دکتر احمدی و دکتر خادم در وزارت ورزش تشکیل شد و تدوین لایحه را آغاز کرد و بعد از چکش کاری در کمیسیونهای دولت در سال 95 تقدیم مجلس شد. این لایحه با حضور دستگاه های مختلف در حدود چهل جلسه بررسی شد. در نهایت در سال 97 جهت بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع شد که یک سال نوبت صحن داشت. حالا 4 جلسه است که در صحن علنی به بحث گذاشته شده است.
وی ادامه داد: امروز تقریبا کار بررسی تمام شده و هشت ماده تصویب و یک ماده جهت بررسی به کمیسیون اعاده شده است. هفته آینده کمیسیون فرهنگی در مورد ماده 5 که ترکیب شورای عالی تربیت بدنی و ورزش است تشکیل جلسه می دهد تا ابهامات در مورد تعداد اعضا مورد بررسی قرار گیرد.
عزیزی پیرامون قانون ورزش رایگان برای همه و اینکه این موضوع در حد شعار باقی مانده و حتی قهرمانان ورزشی نیز در مورد این موضوع با مشکل مواجه شده اند، پاسخ داد:
اصل 3 قانون اساسی ورزش رایگان برای همه است. بند الف ماده 4 این لایحه هم همین موضوع است و وزارتخانه مکلف است که تربیت بدنی رایگان را در همه سطوح در حوزه ورزش همگانی فراهم آورد. از طرفی قانون الحاق دو اشاره دارد که اماکن ورزشی مازاد باید اجاره داده شود. البته ما روی این موضوع بحث داشتیم که باید اماکن ورزشی که حالت قهرمانی دارند را به هیئتهای ورزشی واگذار کرد تا در اختیار قهرمانان ملی قرار گیرد. از سویی دیگر ما باید 90 میلیارد تومان اعتبار را از اجاره اماکن بدست آوریم و مجبوریم برخی از اماکن ورزشی را در قالب اجاره بدهیم.
وی در مورد نظارت دولت بر نهادی مثل کمیته ملی المپیک که خود ماهیت نظارتی دارد، گفت: حمایت، نظارت و هماهنگ سازی کلیه نهادهای ورزشی به منزله دخالت دولت نیست. در قوانین کمیته بین المللی المپیک هم آورده شده که دولتها تا آنجا که در اعطای اعتبارات دولتی مساعدت می کنند می توانند از کمیته ها در مورد چگونگی صرف منابع اختصاص یافته توضیح بخواهند. این نوع نظارت از جهت مساعدتی است که دولت داشته است.
برنامه "همیشه با ورزش" روز دوشنبه 27 خرداد با اجرای سبحان اکرامی و کارشناسی خسرو والی زاده و مازیار مهرانی پخش شد. این برنامه همه روزه به جز جمعه ها ساعت 18:35 به مدت 80 دقیقه تقدیم شنوندگان رادیو ورزش می شود.

دسترسی سریع
همیشه با ورزش