جامعه شناسی ورزشی سه شنبه از ساعت 21:45 به مدت 15دقیقه

رادیو ورزش

جامعه شناسی ورزشی

تاثیر اجتماعی ارقام بالای قراردادهای ورزشی

برنامه جامعه شناسی ورزشی سه شنبه 13 تیر با حضور رضا صادق پور و زهرا جعفری، پژوهشگران اجتماعی به بررسی آثار اجتماعی ارقام بالای قرارداد بازیکنان اختصاص یافت.

1396/04/14
08:15

به گزارش رادیو ورزش؛ زهرا جعفری، پژوهشگر اجتماعی در خصوص قراردادهای ورزشکاران بیان کرد: ارزش پولی خدمات یک ورزشکار برابر با مقدار پولی است که برای او هزینه می شود و در همان سطح رضایتمندی را برای جامعه ایجاد می کند. برنده شدن ورزشکار غرور ملی و هویت ملی را برمی انگیزد و هزاران مخاطب رسانه را به خودش جذب می کند. ایجاد این جلب توجه و رضایتمندی در جامعه باعث بالا رفتن ارزش یک ورزشکار می شود. در این حالت حکومت یکسری از اعتبارات سیاسی و بین المللی خود را برای ورزشکاران قرار می دهد و معادل کاری که انجام داده اند به آنها پول پرداخت می کند. دستمزدی که افراد در هر سطحی از اجتماع دریافت می کنند حاصل استعداد و تلاش آنها است. زمانی که استعداد و تلاش نسبت به بقیه بالاتر است پس میزان دریافتی او نیز مثفاوت می شود.
جعفری در ادامه گفت: به دلیل کوتاه بودن عمر ورزش حرفه ای باید به قهرمانان دستمزد بالا داده شود زیرا یک ورزشکار حرفه ای در کنار ورزش حرفه ای خودش نمی تواند کار دیگری داشته باشد. البته همانطور که بقیه اقشار جامعه مالیات خود را پرداخت می کنند ورزشکاران هم موظفند این کار را انجام دهند ولی کاهش دستمزد آنها به هیج وجه توصیه نمی شود. زیرا آنها باید در مسیر توسعه قرار بگیرند و ورزش صنعت است و کارکرد اجتماعی دارد. ورزشکاری خوش می درخشد که آسایش و رفاه مالی داشته باشد و از طرفی دولت با پرداخت های بالا حفاظت معنوی و حراست از ورزشکاران و متعاقبا آرامش آنها را تامین کند تا در مسیر توسعه کشور گام بردارد.
رضا صادق پور، پژوهشگر اجتماعی در این زمینه گفت: زمانی که ارزش رقمی یک بازیکن بالاست ما نمی توانیم ارزش این رقم را پایین بیاوریم. زمانی که یک بازیکن می تواند به هویت ملی، انسجام و غرور ملی کمک کند می تواند در کاهش هزینه های درمانی جامعه نیز کمک کننده باشد و از طریق الگو شدن از بر جامعه تاثیر بگذارد. در دستمزد دادن به بازیکنانی که دارای ارزش فنی هستند و قابلیت های زیادی دارند؛ نمی توان زیاد سختگیری کرد اما حاصل رقم بالای قراردادها آثار منفی مانند ایجاد اختلاف طبقاتی در جامعه است که در این خصوص بایدرقم قرارداد بازیکنان را واقعی تر کنیم.
در کشورهای صاحب سبک در فوتبال وقتی یک بازیکن درآمد هنگفتی بدست می آورد آن درآمد بالا را در تولید سرمایه گذاری می کند و از ثروت، ثروت جذب می کند. از طرفی به تولید، اشتغالزایی، سلامت و نشاط اجتماعی کمک می کند.
برنامه جامعه شناسی ورزشی سه شنبه 13 تیر تولید گروه علوم ورزشی، با اجرای محسن ابوفاضلی بود. این برنامه ساعت 21:45 روزهای سه شنبه تقدیم علاقه مندان به مباحث جامعه شناسی ورزش می شود.

دسترسی سریع
جامعه شناسی ورزشی