صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه از ساعت 21:45 به مدت 15دقیقه

برنامه جامعه شناسی ورزشی سه شنبه 24 اسفند با حضور مجید خاتونی به موضوع خشونت کلامی و تبعات آن در ورزش اختصاص داشت.


به گزارش رادیو ورزش؛ خشونت کلامی یکی از شایعترین انواع خشونت است. بسیاری هنوز بر این باورند که این نوع خشونت صدمه چندانی به افراد وارد نمی کند. یکی از عواملی که به این باور دامن می زند. این است که خشونت کلامی بر خلاف خشونت فیزیکی آثار قابل مشاهده ای بر جای نمی گذارد. افرادی که مورد خشونت فیزیکی واقع می شوند برای اثبات آنچه بر آنها رفته است می توانند با بازگو کردن سیر حوادث و اشاره به آثار خشونت مانند کبودی، جای زخم، شکستگی و سوختگی حرفشان را اثبات کنند. اما خشونت کلامی با آنکه می تواند از نظر احساسی و روانی قربانی را کاملا ناتوان کند؛ آثار بیرونی و ملموسی بر جای نمی گذارد. همه اینها نتیجه تحقیقات بر روی تاثیرات عمیق و مخرب خشونت کلامی است.
در حوزه ورزش نیز نه امروز بلکه دیربازی است که خشونت کلامی در قالب اعتراض و پرخاش وجود داشته و دارد. با مروری بر عناوین خبرهای تولید شده ورزشی واژه های حاوی خشونت و اعتراض را می توان به وفور دید. این موضوع با فلسفه و ذات ورزش که نوعی فعالیت برای لذت بردن است؛ در تناقض است. در یک تعریف کلی می توان خشونت را هر نوع آسیب زدن به دیگری شامل تهدید، اهانت، دشنام، توهین و یا صدمه فیزیکی به صورت عمدی عنوان کرد که وجه عملی آن پرخاشگری نامیده شده و تقسیمبندی های زیادی درباره آن صورت گرفته است. در یکی از این تقسیمبندی ها خشونت امری بازتابی یا ابزاری شناخته می شود. بازتابی از آن جهت که آن را بازتابی عاطفی می دانند. یعنی فردی به واسطه احساس نگرانی و در پاسخ به مساله ای دچار خشونت می شود. مثلا بازیکن در پاسخ به خطایی که روی او انجام می شود اقدام به خطا می کند. از سوی دیگر در خشونت ابزاری فرد خشونت را به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدف می بیند. البته در دسته بندی دیگری خشونت ها را به دو دسته واقعی و آیینی تقسیمبندی می کنند. در این خصوص گفته می شود خشونت آیینی مثل غرش حیوانات می ماند و تماشاگران مسابقات ورزشی نیز اغلب خشونت هایی به این صورت دارند که این با خشونت واقعی متفاوت است. در جامعه شناسی ورزشی مجید خاتونی کتابی را با این مضمون در دست ترجمه دارد که در این برنامه درباره موضوع مورد نظر با این نویسنده بحث و گفتگو شد.
مجید خاتونی، جامعه شناس درباره خشونت کلامی توضیح داد: خشونت کلامی یکی از اشکال خشونت است که با آزار زبانی، بی عفتی در کلام و احساسات گستاخانه برای آسیب رساندن، کنترل، تحقیر یا تجاوز به فرد یا افرادی همراه است. به عبارتی خشونت کلامی نوعی انحراف از هنجارهای اجتماعی و ارزش های انسانی است که می توان به توهین، الفاظ رکیک و ... اشاره کرد. در ورزش نیز مصادیقی مانند توهین، دشنام، شعارهای حاوی الفاظ رکیک، شعار علیه تیم حریف و برچسب زدن از نمونه های خشونت کلامی هستند. خشونت کلامی علیه ورزشکاران، خشونت کلامی تماشاچیان و طرفداران تیم ها و خشونت آنها بر علیه یکدیگر از دیگر رفتارهای این نوع خشونت است.
ممکن است خشونت کلامی به صورت دو طرفه از طرف میدان ورزشی و یا سکوی تماشاچیان بروز پیدا کند. این نوع از خشونت چند عامل اصلی دارد. بطور کلی خشونت محصول ریشه های فردی، اجتماعی و فرهنگی است. عامل یادگیری اجتماعی، الگوبرداری و آموزش پذیری فرد از محیط، تربیت نامناسب، تنش و ناکامی در دیگر عرصه های اجتماعی، اوقات فراغت بی برنامه و بی هدف بودن و تحت تاثیر جو بودن، امکانات نامناسب پذیرش طرفداران و ورزشکاران، فقدان عوامل شادی آفرین و انتقال خشونت از میدان ورزشی به تماشاگران از دلایل اصلی بروز خشونت کلامی در ورزش هستند.
وی در ادامه بیان کرد: ورزش نهادی مهم و تاثیرگذار است. ازین رو نهادهای مرتبط با ورزش مانند وزارت ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانواده و ... باید تلاش کنند تا خشونت در ورزش را کاهش دهند و آن را بدرستی مدیریت کنند. تمام تلاش ها باید در جهت ایجاد فضایی مفرح و آرام، قانونمند و لذت بخش برای همگان باشد.
برنامه جامعه شناسی ورزشی سه شنبه 24 اسفند تولید گروه علوم ورزشی، با اجرای محسن ابوفاضلی بود. این برنامه ساعت 21:45 روزهای سه شنبه تقدیم علاقه مندان به مباحث جامعه شناسی ورزش می شود.

مرتبط با این خبر

  • بررسی کتب منتشر شده در حوزه جامعه شناسی ورزشی

  • نگاهی بر انواع سرمایه ها در شرکتهای تعاونی

  • شرکت تعاونی ورزشی و تاثیر آن بر انواع سرمایه ها

  • نقش رسانه ورزشی در سرانه فعالیت ورزشی کشور

  • نقش رسانه های ورزشی در اجتماعی کردن ورزش

  • آسیب شناسی رسانه های زرد در جامعه

  • کارکردها و پیامدهای منفی رسانه های زرد در جامعه

  • رسانه زرد و و کارکردهای مثبت و منفی آن

  • تبعات اجتماعی قراردادهای نجومی فوتبالیست ها

  • تاثیر اجتماعی ارقام بالای قراردادهای ورزشی