صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه از ساعت 21:45 به مدت 15دقیقه

برنامه جامعه شناسی ورزشی سه شنبه 17 اسفند با حضور دکتر نیره توکلی، پژوهشگر علوم اجتماعی به موضوع حق به شهر افراد اختصاص داشت.

به گزارش رادیو ورزش؛ حق به شهر از مفاهیم جنجالی مطرح شده توسط فیلسوف فرانسوی، هنری لوفر است. لوفور شهر را به عنوان یک ساختار اجتماعی می دانست و اعتقاد داشت تمام شهروندان نسبت به شهر دارای حق می باشند. وی حق به شهر را حق به زندگی شهری می داند و آن را یک حق جمعی می داند که به یک مکان معین مربوط می شود. مشارکت شهروندان در فرآیند برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری تضمین دسترسی شهروندان به برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری، هدایت متوازن و برابری طلبانه کاربری زمین برای دسترسی همگان به ورزش، کار، فعالیت، بهداشت، آموزش، حمل و نقل عمومی و فضاهای عمومی، اوقات فراغت و زندگی طولانی و تضمین دسترسی به استفاده مشترک شهروندان از فضاهای عمومی با اختصاص پهنه های ویژه برای امور اجتماعی در شهر مولفه های حق به شهر هستند. در همین چارچوب دیوی پاروی نیز با تاکید بر مداخله فعال کنشگران زندگی شهری در امور مختلف معتقد است که نوع شهری که می خواهیم بسازیم باید بازتاب نیازها و آرزوهای شهری ما باشد. بنا به باور وی با توجه به آنکه زندگی در هر نقطه ای از شهر شیوه خاص خود را می طلبد و نمی توان منکر این امر شد که شهر و ساختار شهری، رفتار ما را در قبال دیگران و خود شهر تعیین می کند. بنابراین حق طبیعی شهروندان است که زندگی شهری خود را بسازند و کنش های خود را بازتعریف نمایند.
در حوزه جامعه شناسی ورزشی حق به شهر وقتی مطرح می شود که فضاها و مبلمان شهری حق شرکت در فعالیت های ورزشی شهروندان را برآورده نسازد. به عبارتی مبلمان شهری و فضاهای عمومی شهر به گونه ای طراحی شوند که فرد به دلخواه نتواند در آن فعالیت های ورزشی خود را به انجام برساند. بنابراین حق به شهر در حوزه ورزش می تواند مشارکت شهروندان در فرآیند برنامه ریزی برای ورزش، طراحی و مدیریت شهری و تضمین دسترسی شهروندان به طراحی و مدیریت ورزشی شهر، هدایت متوازن کاربری زمین برای دسترسی همگانی به ورزش و تضمین دسترسی به استفاده مشترک شهروندان از فضاهای عمومی با اختصاص پهنه های ویژه برای امور اجتماعی در شهر تعریف شود. برای دریافت اطلاعات پژوهشی بیشتر با نیره توکلی، پژوهشگر علوم اجتماعی گفتگو شد.
نیره توکلی در این خصوص بیان کرد: از گذشته جامعه شناسان به مسائل شهری توجه زیادی داشتند. برای اولین بار در سال 2008 بیش از نیمی از جمعیت جهان شهرنشین شدند که این رقم در آسیا و آفریقا بالاتر است. شهرنشینی علاوه بر مزایایی که از جمله خدمات آموزشی، پزشکی و رفاهی دارد؛ دارای آسیب هایی همچون فقر، اعتیاد، روسپیگری است. داشتن فقر حرکتی به دلیل دوری از سبک زندگی روستایی و زندگی در فضاهای کوچک با امکان تحرک کمتر نیز از دیگر آسیب های زندگی شهری است.
هنری لوفر، جامعه شناس جز اولین نفراتی بود که حق شهروندی را مطرح کرد. این حق در برخی از منشورهای جهانی مثل منشور جهانی شهرهای آموزنده سال 1994 و 2004 و منشور اروپایی حفاظت از حقوق بشر سال 2000 و 2006 ذکر شده است.
یکی از مواردی که در حق شهر به آن توجه می شود استفاده از فضاهای شهری است. این فضا تنها محدود به فضاهای فیزیکی و ملموس نیست بلکه تولید فضای شهری چیزی فراتر از شکل دادن ساختارهای مادی است. به این معنی که شهر باید بتواند یک زندگی روزانه ای را تامین کند که توانایی تولید و بازتولید داشته باشد و از حاشیه نشینی جلوگیری کند. اخیرا شهرها و بخصوص تهران روند کالای شدن پیدا کرده و از فضاها به عنوان کالایی گران قیمت بیشترین استفاده می شود. اولین حق شهروندان زندگی سالم در شهر است و اولین شرط برای ورزش سالم هوای پاک است. دومین حق برخورداری از فضاهای ورزشی متناسب با فضاهای مسکونی است. البته لزوما نباید فضای ورزشی محصور شده باشد و یکی از حقوق شهروندان داشتن امنیت برای ورزش و پیاده روی در سطح شهر است. کلیه افراد اعم از مرد و زن، کودک، سالمند، معلولین و سایر اقشار آسیب پذیر باید بتوانند از این امکان بهره مند شوند.
برنامه جامعه شناسی ورزشی سه شنبه 17 اسفند تولید گروه علوم ورزشی، با اجرای محسن ابوفاضلی بود. این برنامه ساعت 21:45 روزهای سه شنبه تقدیم علاقه مندان به مباحث جامعه شناسی ورزش می شود.


مرتبط با این خبر

  • بررسی کتب منتشر شده در حوزه جامعه شناسی ورزشی

  • نگاهی بر انواع سرمایه ها در شرکتهای تعاونی

  • شرکت تعاونی ورزشی و تاثیر آن بر انواع سرمایه ها

  • نقش رسانه ورزشی در سرانه فعالیت ورزشی کشور

  • نقش رسانه های ورزشی در اجتماعی کردن ورزش

  • آسیب شناسی رسانه های زرد در جامعه

  • کارکردها و پیامدهای منفی رسانه های زرد در جامعه

  • رسانه زرد و و کارکردهای مثبت و منفی آن

  • تبعات اجتماعی قراردادهای نجومی فوتبالیست ها

  • تاثیر اجتماعی ارقام بالای قراردادهای ورزشی