صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه از ساعت 21:45 به مدت 15دقیقه

برنامه "جامعه شناسی ورزشی" سه شنبه 3 اسفند، با دکتر امان الله قرایی مقدم، جامعه شناس، درباره تأثیر نژاد و محیط بر استعداد ورزشی گفتگو کرد.

به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر امان الله قرایی مقدم، جامعه شناس، در پاسخ به این سوال که آیا رابطه ای بین نژاد، محیط و استعدادهای ورزشی در کشورهای مختلف وجود دارد، بیان کرد: دیدگاه های مختلفی در این زمینه وجود دارد. ابن خلدون تونسی در کتاب خود عنوان می کند، با توجه به آفتاب شدیدی که در آفریقا می تابد، مردم این منطقه افرادی تنومند و قوی هیکل هستند که این دیدی جغرافیا گرایی است. دید دیگری که وجود دارد، بحث محیط آموزشی است؛ مثلاً در یونان باستان نظامی گری و سپاهی گری یک اصل بود و از نظر برخی کارشناسان، محیط حاکم بر یونان عاملی در تنومندی افراد بوده است.
وی، تأکید کرد: محیط تربیتی و اجتماعی در پرورش جسم و استعداد ورزشی نقش غیر قابل انکاری دارد. ما نمی توانیم از تأثیر اقلیم بر جسم، روح، تنومندی و ورزشکاری افراد غافل شویم؛ اما بعضی از کارشناسان معتقدند شیوه تغذیه و پرورش است که فرد را قوی هیکل می کند. فلیپینی ها نسبت به مردم دیگر کشورها قدی کوتاه تر دارند؛ اما وقتی افرادی از این کشور را به هاوایی بردند، به دلیل آب و هوا و تغذیه خوب از نظر قد رشد چشمگیری داشتند.
دکتر قرایی مقدم، در خاتمه گفت: برخی بیولوژیست ها تأثیر ژن را بر استعداد ورزشی مطرح می کنند؛ اما جامعه شناسان معتقدند جامعه حتی در ژن هم اثر می گذارد.
برنامه جامعه شناسی ورزش، با اجرای محسن ابوفاضلی، سه شنبه ها ساعت 21:45 به مدت 15 دقیقه تقدیم شنوندگان می شود.

مرتبط با این خبر

  • بررسی کتب منتشر شده در حوزه جامعه شناسی ورزشی

  • نگاهی بر انواع سرمایه ها در شرکتهای تعاونی

  • شرکت تعاونی ورزشی و تاثیر آن بر انواع سرمایه ها

  • نقش رسانه ورزشی در سرانه فعالیت ورزشی کشور

  • نقش رسانه های ورزشی در اجتماعی کردن ورزش

  • آسیب شناسی رسانه های زرد در جامعه

  • کارکردها و پیامدهای منفی رسانه های زرد در جامعه

  • رسانه زرد و و کارکردهای مثبت و منفی آن

  • تبعات اجتماعی قراردادهای نجومی فوتبالیست ها

  • تاثیر اجتماعی ارقام بالای قراردادهای ورزشی