صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دوشنبه ها از ساعت 13:35 به مدت 25دقيقه

برنامه اقتصاد و کارآفرینی دوشنبه ۲۳ اسفند با حضور مهدی بیگلری، صاحب امتیاز روزنامه پیروزی و کارشناس حوزه رسانه و یعقوب سالکی نیا، مدیر هفته نامه فوتبالیست ها به بررسی نقش رسانه در رشد و توسعه اقتصادی ورزش اختصاص داشت.

به گزارش رادیو ورزش؛ مهدی بیگلری، صاحب امتیاز روزنامه پیروزی و کارشناس حوزه رسانه پیرامون شبکه های تخصصی اظهار کرد: روزنامه نگاری توسعه بخشی از حوزه روزنامه نگاری است که اصولی برای آن تعریف شده. ما در حوزه رسانه های دیداری و شنیداری خیلی دیر به فکر راه اندازی شبکه های تخصصی افتادیم. به دلیل کمبود زمان پخش، بسیاری از رشته ها در رسانه های دیداری و شنیداری آنتن ندارند و بیشتر زمان پخش به ورزش های پرطرفداری مانند فوتبال اختصاص می یابد. کشورهایی که در ورزش سرمایه گذاری جدی می کنند توسعه رسانه های تخصصی را هم به موازات آن به پیش می برند.
بیگلری در مورد نقش رسانه در الگوسازی جوانان بیان کرد: اکثر جوانان کشور ما در ورزش به دنبال الگو هستند. وقتی تلویزیون بارها صحنه وزنه زدن حسین رضازاده را با فریاد یا ابوالفضل نشان داد این پوشش رسانه ای باعث شد که مراجعه کنندگان بیشتری به وزنه برداری روی آورند و در سال های بعد استعدادهای بیشتر در وزنه برداری پیدا شود که در واقع این کار را رسانه انجام داد.
یعقوب سالکی نیا، مدیر هفته نامه فوتبالیست ها و از فعّالین حوزه اقتصاد ورزشی درخصوص تاثیرگذاری رسانه در توسعه اقتصادی ورزش توضیح داد: تجاری شدن و رشد و توسعه ورزش فقط به مدد رسانه اتفاق می افتد و این رسانه ها هستند که می توانند رشته ورزشی را کوچک یا بزرگ نشان دهند و وقتی رشته ای دیده شود به اقتصاد آن ورزش هم کمک خواهد شد.
از رسانه ها انتظار می رود که بتوانند نقاط ضعف ورزش را هم پوشش دهند. اینجاست که نقش توسعه محور رسانه مشخص می گردد. صرف تبلیغ در حوزه ورزش کافی نیست و بسترها نیز باید فراهم شود.
ما با علم ورزش سر و کار داریم. ورزش سرگرمی نیست بلکه صنعت است. اخیراً رسانه های ورزشی کشور نیز در این حوزه ورود پیدا کرده اند. امید فعّالان صنعت ورزش کشور تنها رسانه ها هستند و رسانه ها چون ارتباط تنگاتنگی با مردم دارد حرف اول را می زنند.
برنامه اقتصاد و کارآفرینی دوشنبه ۲۳ اسفند کاری از گروه علوم ورزشی، با اجرای حامد صفری تقدیم شنوندگان شد. این برنامه ساعت ۱۳:۳۰ دوشنبه ها به مدت ۲۵دقیقه از رادیو ورزش پخش می شود.

مرتبط با این خبر

  • نقش صنعت ورزش بر اقتصاد کشور

  • چرا ورزش در کشور ما جایگاه اقتصادی ندارد؟

  • راهکارهای جذب سرمایه گذار خصوصی در بخش ورزش

  • کاستی های برنامه ششم توسعه در حوزه ورزش

  • جایگاه ورزش در برنامه های پنجم و ششم توسعه

  • سهم ورزش در برنامه ششم توسعه

  • صنعتی شدن ورزش، نهایت آرزوی رسانه ورزشی

  • اثرات متقابل رسانه های ورزشی در صنعت ورزش

  • چهارچوب هایی برای هدایت کارآفرینان

  • نباید از کارآفرینی توقع اشتغال داشت