صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دوشنبه ها از ساعت 13:35 به مدت 25دقيقه

برنامه اقتصاد و کارآفرینی دوشنبه ۱۶ اسفند با حضور مهدی بیگلری، صاحب امتیاز روزنامه پیروزی و کارشناس حوزه رسانه و یعقوب سالکی نیا، مدیر هفته نامه فوتبالیست ها و از فعالین حوزه اقتصاد ورزشی به بررسی نقش رسانه در اقتصاد صنعت ورزش اختصاص داشت.

به گزارش رادیو ورزش؛ مهدی بیگلری، صاحب امتیاز روزنامه پیروزی و کارشناس حوزه رسانه پیرامون کارکردهای مختلف رسانه در حوزه ورزش اظهار کرد: امروزه رسانه ها بخش جدایی ناپذیری از زندگی ما شده اند. یکی از کارکرد های رسانه هدایت و پیگیری است. برای مثال آمریکا با داشتن ۸۰ مدال طلای المپیک سعی می کند با تبلیغات رسانه ای رشته های جدید المپیکی ایجاد کند تا در المپیک بعدی مدال بگیرد. کارکرد دیگر رسانه تولید محصولات رسانه ای است. ژاپن برای پیشرفت فوتبال کشورش مجموعه کارتونی فوتبالیست ها را ساخت که رشد ۸ برابری مدارس فوتبال ژاپن را بهراه داشت. در حوزه اقتصادی می توان به جام جهانی مشترک کره جنوبی و ژاپن در ۲۰۰۲ اشاره کرد که علیرغم اینکه هر دو کشور وضعیت مناسب اقتصادی نداشتند هزینه زیادی صرف کردند و بعد از پایان بازی ها رونق اقتصادی به هر دو کشور بازگشت.
بیگلری در ادامه افزود: ورزش دو بخش همگانی و حرفه ای دارد که بودجه بخش همگانی دولتی است و بخش حرفه ای باید در بستر اقتصادی و بازار قرار گیرد. سرمایه گذار باید برنامه بلند مدت داشته باشد تا از سرمایه گذاری خود جواب بگیرد ولی چون سیاست گذاری ها در دست دولت است بخش خصوصی نمی تواند باشگاه داری کند و در عمل دور باطل وجود دارد.
یعقوب سالکی نیا، مدیر هفته نامه فوتبالیست ها و از فعالین حوزه اقتصاد ورزشی درخصوص نقش رسانه در توسعه حوزه ورزش بیان کرد: برزیل دهه ۷۰ را صنعت ورزش نجات داد. طرح سیب کشور آلمان، ارتباط بین رسانه و صنعت ورزش است که با شور و نشاطی که ایجاد کرده به رشد اقتصادی و درآمد ناخالص ملی کمک کرده است. ولی در ایران این تعامل وجود ندارد و رسانه با ورزش و متولیان ورزش با رسانه ارتباط منطقی ندارند. در برنامه توسعه ششم نگاهی سطحی به این امر شده که با تعامل سازنده این نگاه باید عمیق تر شود. در کشورهایی که در ورزش درآمدزایی خوبی دارند ارتباط منطقی بین رسانه، صنعت ورزش و متولیان ورزش شکل گرفته است. امیدواریم این حلقه گمشده که «ارتباط کجا و توسط چه کسی می تواند شکل بگیرد؟» بین رسانه به عنوان زبان گویا جامعه، هواداران ، باشگاه و سیاست گذاران در کشور پیدا شود.
برنامه اقتصاد و کارآفرینی دوشنبه ۱۶ اسفند کاری از گروه علوم ورزشی، با اجرای حامد صفری تقدیم شنوندگان شد. این برنامه ساعت ۱۳:۳۰ دوشنبه ها به مدت ۲۵دقیقه از رادیو ورزش پخش می شود.

مرتبط با این خبر

  • نقش صنعت ورزش بر اقتصاد کشور

  • چرا ورزش در کشور ما جایگاه اقتصادی ندارد؟

  • راهکارهای جذب سرمایه گذار خصوصی در بخش ورزش

  • کاستی های برنامه ششم توسعه در حوزه ورزش

  • جایگاه ورزش در برنامه های پنجم و ششم توسعه

  • سهم ورزش در برنامه ششم توسعه

  • صنعتی شدن ورزش، نهایت آرزوی رسانه ورزشی

  • اثرات متقابل رسانه های ورزشی در صنعت ورزش

  • چهارچوب هایی برای هدایت کارآفرینان

  • نباید از کارآفرینی توقع اشتغال داشت