صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه از ساعت 13:30 به مدت 30دقیقه

برنامه بازاریابی ورزشی شنبه 14 اسفند با حضور داروین صبوری، متخصص جامعه شناسی به نقش صحه گذاری ورزشکاران در تبلیغات تجاری اختصاص داشت.

به گزارش رادیو ورزش؛ داروین صبوری، جامعه شناس ورزشی پیرامون اثرات جامعه شناختی حضور ورزشکاران در تبلیغات تجاری اظهار کرد: همه جوامع دارای یکسری گروه های مرجع مانند هنرمندان، بازیگران و ورزشکاران هستند که مردم به آنها اعتماد دارند. آنچه که در ورزش کشور ما و در حوزه تبلیغات رخ می دهد باید حاوی این هشدار باشد که ورزشکار سرمایه اجتماعی خود را خرج کالایی نکند که خودش هم آن را قبول ندارد و باید توجه داشته باشد که شهروندان آن کالا را به دلیل حمایت آن چهره خریداری می کنند. در میدان اقتصادی جنگ بر سر بیرون کردن رقباست و در این جنگ از گلادیاتورهایی استفاده می شود که اعتبار خود را از عرصه هایی چون ورزش بدست آورده اند و قرار است در ازای مبلغی بفروشند.
صبوری درخصوص رفتار صحیح ورزشکاران الگو در تبلیغات تجاری بیان کرد: اول اینکه تبلیغات این افراد باید در رابطه با کالاهای داخلی و ایرانی باشد. زمانی که مرتباً کالای خارجی تبلیغ شود مردم ترغیب به مصرف کالای خارجی می شوند و در سطحی از عقب ماندگی تولید و صنعت قرار خواهیم گرفت.
دوم اینکه بهتر است تبلیغات مرتبط با کار خود تبلیغ کننده باشد. برای مثال یک ورزشکار، تجهیزات ورزشی را تبلیغ کند چون در این حالت تبلیغات با آگاهی صورت می گیرد و آخر اینکه در کنار تبلیغات پیام های اخلاقی و رفتاری نیز ترویج گردد.
برنامه بازاریابی ورزشی شنبه 14 اسفند کاری از گروه علوم ورزشی به تهیه کنندگی محسن افضلی و با اجرای سارا کشکر تقدیم شنوندگان شد. این برنامه ساعت 13:30 شنبه ها به مدت 30 دقیقه از رادیو ورزش پخش می شود.

مرتبط با این خبر

  • تکنیک های موثر در بازاریابی پیامکی

  • بازاریابی پیامکی و بکارگیری آن در کسب و کار ورزشی

  • نگرش بانک کشاورزی برای حمایت مالی در حوزه ورزش کشور

  • حمایت ورزشی و اشکال مختلف آن

  • روانشناسی مصرف کننده در بازاریابی ورزشی

  • شیوه های مدرن بازاریابی در فدراسیون های ورزشی

  • تحلیلی بر رفتار مصرف کننده در فضای مجازی

  • تکنیک های بازاریابی مستقیم در ورزش

  • انتظار مشتری در باشگاه یا فروشگاه ورزشی

  • ضرورت بهره گیری از متخصصین بازاریابی ورزشی در سازمان های ورزشی