صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه از ساعت 13:30 به مدت 30دقيقه

برنامه بازاریابی ورزشی شنبه ۲۳ بهمن با حضور فاطمه جعفری برزیان، کارشناس حقوق به بررسی مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات اختصاص داشت.به گزارش رادیو ورزش؛ فاطمه جعفری برزیان، کارشناس حقوق پیرامون تعریف مسئولیت مدنی اظهار کرد: در حقوق دو نوع مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی وجود دارد. مسئولیت قراردادی ناشی از قرارداد است. مسئولیت غیرقراردادی یا مدنی مسئولیتی است که در اثر رفتار و اعمال افراد بوجود می آید بدون اینکه قراردادی منعقد شده باشد و درصورتیکه فردی از این اعمال متضرر شود برای وی مسئولیت مدنی ایجاد می شود و می تواند مطالبه خسارت کند.
جعفری درخصوص مسئولیت مدنی در قبال تبلیغات ورزشی بیان کرد: در بیشتر موارد در حوزه ورزش مسئولیت مدنی وجود دارد. در حال حاضر در مورد تبلیغات قانونی وجود ندارد. تبلیغات یا توسط خود فرد انجام می شود و یا سازمانی انجام تبلیغات را بعهده می گیرد. اگر تبلیغات فرد مطابق واقعیت نباشد؛ این کار در قانون مدنی تحت عنوان تدلیس خوانده می شود که درصورت خسارت می توان مطالبه خسارت کرد. اگر سازمان تبلیغاتی، تبلیغات را برعهده داشته باشد و تبلیغات مطابق واقعیت نباشد در این صورت در قانون تدلیس ثالث گفته می شود. در این مورد ابتدا باید مشخص گردد که آیا فرد صاحب کالا یا خدمات این اوصاف را درخواست کرده است یا خود سازمان تبلیغاتی آن را بکار برده است و بعد از اثبات این موضوع، یکی از این دو باید جبران خسارت کند. برای مثال در مورد کالای ورزشی مانند تردمیل اگر تبلیغات مطابق واقعیت نباشد می توان شکایت کرد و جبران خسارت نمود.
برنامه بازاریابی ورزشی شنبه ۲۳ بهمن کاری از گروه علوم ورزشی به تهیه کنندگی محسن افضلی و با اجرای سارا کشکر تقدیم شنوندگان شد. این برنامه ساعت ۱۳:۳۰ شنبه ها به مدت ۳۰ دقیقه از رادیو ورزش پخش می شود.

سردبیر: شهبندی
تنظیم کننده: مونا رئیس پور

مرتبط با این خبر

  • لوگو و اهمیت آن در سازمان ورزشی

  • نقش صحه گذاری ورزشکار در تبلیغات تجاری

  • تبلیغات محیطی در ورزش از دیدگاه جامعه شناختی

  • جریان فکری زیر پوست تبلیغات محیطی

  • شناسایی طیف رضایت مشتری در بازاریابی ورزشی

  • افزایش رضایت و اعتماد مشتری با بازاریابی حسی

  • لزوم تهیه بانک اطلاعات مشتریان در کسب و کار ورزشی

  • سودمندی مدل بازاریابی مستقیم در حوزه ورزش