صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه از ساعت 13:30 به مدت 30دقیقه

برنامه بازاریابی ورزشی شنبه 23 بهمن با حضور فاطمه جعفری برزیان، کارشناس حقوق به بررسی مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات اختصاص داشت.به گزارش رادیو ورزش؛ فاطمه جعفری برزیان، کارشناس حقوق پیرامون تعریف مسئولیت مدنی اظهار کرد: در حقوق دو نوع مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی وجود دارد. مسئولیت قراردادی ناشی از قرارداد است. مسئولیت غیرقراردادی یا مدنی مسئولیتی است که در اثر رفتار و اعمال افراد بوجود می آید بدون اینکه قراردادی منعقد شده باشد و درصورتیکه فردی از این اعمال متضرر شود برای وی مسئولیت مدنی ایجاد می شود و می تواند مطالبه خسارت کند.
جعفری درخصوص مسئولیت مدنی در قبال تبلیغات ورزشی بیان کرد: در بیشتر موارد در حوزه ورزش مسئولیت مدنی وجود دارد. در حال حاضر در مورد تبلیغات قانونی وجود ندارد. تبلیغات یا توسط خود فرد انجام می شود و یا سازمانی انجام تبلیغات را بعهده می گیرد. اگر تبلیغات فرد مطابق واقعیت نباشد؛ این کار در قانون مدنی تحت عنوان تدلیس خوانده می شود که درصورت خسارت می توان مطالبه خسارت کرد. اگر سازمان تبلیغاتی، تبلیغات را برعهده داشته باشد و تبلیغات مطابق واقعیت نباشد در این صورت در قانون تدلیس ثالث گفته می شود. در این مورد ابتدا باید مشخص گردد که آیا فرد صاحب کالا یا خدمات این اوصاف را درخواست کرده است یا خود سازمان تبلیغاتی آن را بکار برده است و بعد از اثبات این موضوع، یکی از این دو باید جبران خسارت کند. برای مثال در مورد کالای ورزشی مانند تردمیل اگر تبلیغات مطابق واقعیت نباشد می توان شکایت کرد و جبران خسارت نمود.
برنامه بازاریابی ورزشی شنبه 23 بهمن کاری از گروه علوم ورزشی به تهیه کنندگی محسن افضلی و با اجرای سارا کشکر تقدیم شنوندگان شد. این برنامه ساعت 13:30 شنبه ها به مدت 30 دقیقه از رادیو ورزش پخش می شود.

مرتبط با این خبر

  • حمایت ورزشی و اشکال مختلف آن

  • روانشناسی مصرف کننده در بازاریابی ورزشی

  • شیوه های مدرن بازاریابی در فدراسیون های ورزشی

  • تحلیلی بر رفتار مصرف کننده در فضای مجازی

  • تکنیک های بازاریابی مستقیم در ورزش

  • انتظار مشتری در باشگاه یا فروشگاه ورزشی

  • ضرورت بهره گیری از متخصصین بازاریابی ورزشی در سازمان های ورزشی

  • مزایای عرضه کالای دست دوم ورزشی در فضای مجازی

  • کالاهای دست دوم از نگاه بازاریابی

  • اهمیت لوگو در پوشاک ورزشی