بازاریابی ورزشی پنج شنبه از ساعت 13:30 به مدت 30دقیقه

رادیو ورزش

بازاریابی ورزشی

ارزیابی ارائه خدمات مدیران باشگاه های ورزشی

برنامه بازاریابی ورزشی شنبه 18 آذر با حضور مهدی اصفهانی، مدیر یک باشگاه خصوصی به موضوع ارائه خدمات در باشگاه های خصوصی اختصاص داشت.

1396/09/19
08:14

به گزارش رادیو ورزش؛ مهدی اصفهانی، مدیر یک باشگاه خصوصی پیرامون تفاوت ارائه خدمات ورزشی در بخش دولتی و خصوصی بیان کرد: دولت سعی می کند بهترین و ارزان ترین خدمات را به اقشار جامعه بخصوص اقشار پائین ارائه نماید و منابع مشخصی هم در دست دارد که از این منابع می تواند در جهت رایگان سازی خدمات ورزشی استفاده کند. از سوی دیگر مدیران بخش خصوصی با سرمایه گذاری وارد فعالیت ورزشی می شوند و دنبال منافعی نیز هستند و خدمات متفاوت تری را به بخش های دیگر جامعه ارائه می دهند. بخش خصوصی سعی دارد که این خدمات را در رقابت با مراکز ورزشی دیگر و متناسب با بازار هدف خود ارائه کرده و با قیمتهای متفاوت تری عرضه کند.
اصفهانی درخصوص هزینه ورزش در کشور ما اظهار کرد: وقتی برای فرد انگیزه ایجاد می شود که به یک باشگاه ورزشی برود؛ او 3 نوع هزینه صرف می کند: 1- هزینه انتظاری است که از سطح خدمات دارد 2- هزینه زمانی است که می گذارد و 3- هزینه قیمتی است که براساس امکاناتی که دریافت می کند؛ متفاوت است. در اماکن ورزشی مختلف خدماتی که دریافت می شود با توجه به هزینه این 3 مورد گران، منصفانه و یا ارزان ارزیابی می شود.
وی در مورد فاکتورهای موفقیت باشگاه ورزشی خود توضیح داد: باشگاه ما نه تنها در ایران بلکه در دنیا دارای رتبه است. ما با استراتژی تمایز حرکتمان را شروع و براساس نیازها و ارزشهای مشتریان فضاسازی کردیم تا بیشترین رضایتمندی را بدست آوریم. بعلاوه ارزش های مختلفی که مخاطبانمان داشتند را شناسایی کرده و در استانداردسازی و بهبود روش های خدماتی بسیار موفق بودیم. چون نیروهای خوبی استخدام کرده و آموزش پیش از خدمت و حین خدمت را مدوام و بدون وقفه ادامه می دهیم. موفق ترین شیوه بازاریابی ما در ایجاد وفاداری و تبلیغات دهان به دهان مشتریان بوده است.
برنامه بازاریابی ورزشی شنبه 18 آذر کاری از گروه علوم ورزشی به تهیه کنندگی محسن افضلی و با اجرای سارا کشکر تقدیم شنوندگان شد. این برنامه ساعت 13:30 شنبه ها به مدت 30 دقیقه از رادیو ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
بازاریابی ورزشی