بازاریابی ورزشی پنج شنبه از ساعت 13:30 به مدت 30دقیقه

رادیو ورزش

بازاریابی ورزشی

جایگاه همایش های علمی در توسعه صنعت ورزش کشور

برنامه بازاریابی ورزشی شنبه 11 آذر با حضور دکتر حمید آقاعلی نژاد، دانشیار دانشگاه به موضوع جایگاه همایش های علمی در توسعه صنعت ورزش کشور اختصاص داشت.

1396/09/12
08:23

به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر حمید آقاعلی نژاد، استادیار دانشگاه پیرامون هدف از برگزاری همایش های علمی اظهار کرد: همایش علمی جایگاهی است که آخرین یافته های علمی در معرض عموم قرار می گیرد و در مورد آن بحث و تصمیم گیری می شود. همایش های علمی با دو هدف کلی برگزار می شوند: 1- ارائه آخرین یافته های علمی 2- توجه به جنبه تجاری و اقتصادی.
وی درخصوص سطح کیفی همایش ها بیان کرد: در سال های اخیر برگزاری همایش ها رشد قارچ گونه ای در کشور داشته که این شکل برگزاری حداقل از هدف اول برگزاری همایش علمی دور است چون یک همایش علمی باید در چارچوب کاملا مشخصی باشد و جایگاهی باشد که اساتید، دانشمندان، پژوهشگران و ... حضور پیدا کنند و آخرین نتایج پژوهش های خود را ارائه نمایند. ولی سطح بعضی از همایش ها بسیار پائین و خالی از محتواست.
وی در رابطه با نقش همایش ها در توسعه صنعت ورزش کشور توضیح داد: هدف دوم بسیاری از همایش ها نزدیک کردن دانشگاه به صنعت و موسسات خصوصی است تا از یافته های محققین در جهت بهره برداری و توسعه صنعت و کسب و کار استفاده گردد که بسیار خوب و مثبت است. ما در کشور باید همایش های علوم ورزشی را به این سمت پیش ببریم. از سویی دیگر این همایش ها فرصتی است که شرکتهای خصوصی نیز تولیدات خود را عرضه نمایند تا محققین و پژوهشگران برای پیشبرد و توسعه پژوهش های خود از آنها بهره مند شوند. اگر این هدف دنبال شود؛ همایش ها پلی می گردند بین یافته های پژوهشگران علوم ورزشی و صنایعی که مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه صنعت ورزش فعالیت می کنند.
برنامه بازاریابی ورزشی شنبه 11 آذر کاری از گروه علوم ورزشی به تهیه کنندگی محسن افضلی و با اجرای سارا کشکر تقدیم شنوندگان شد. این برنامه ساعت 13:30 شنبه ها به مدت 30 دقیقه از رادیو ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
بازاریابی ورزشی