بازاریابی ورزشی پنج شنبه از ساعت 13:30 به مدت 30دقیقه

رادیو ورزش

بازاریابی ورزشی

گام های قیمت گذاری کالا در حوزه صنعت ورزش

برنامه بازاریابی ورزشی شنبه 4 آذر با حضور دکتر محمود محمدیان، استاد دانشگاه و متخصص مدیریت بازاریابی به موضوع قیمت گذاری کالا در صنعت ورزش اختصاص داشت.

1396/09/05
08:33

به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر محمود محمدیان، استاد دانشگاه و متخصص مدیریت بازاریابی پیرامون شیوه های قیمت گذاری کالا اظهار کرد: قیمت گذاری جز جذاب ترین قسمتهای کار بازاریابی است و یکی از رکن های مهمی است که اگر کارکرد خوبی نداشته باشد؛ نمی تواند سازمان را موفق کند.
در عرصه قیمت گذاری کالا 3 شیوه کلی وجود دارد. اولین شیوه قیمت گذاری براساس بهای تمام شده است که به بهای تمام شده یک حاشیه سود اضافه می شود. این کار سنتی ترین روش قیمت گذاری است.
روش دوم قیمت گذاری مبتنی بر قیمت رقبا است. ما باید ببینیم رقبا چگونه قیمت های خود را در فضای رقابتی تنظیم کرده اند. ما نمی توانیم نسبت به رقبا بی تفاوت باشیم. متغیر رقبا چهارچوب بازار را مشخص می کند.
راه سوم قیمت گذاری براساس ارزش گذاری مشتری است یعنی محصول از نظر مشتری چه ارزشی دارد و آن را مبنای قیمت گذاری خود قرار دهیم.
محمدیان درخصوص شیوه درست قیمت گذاری کالا بیان کرد: ما نباید تنها از یک شیوه قیمت گذاری استفاده کنیم و باید چندین مولفه را مورد توجه قرار دهیم. اگر به این 3 مولفه توجه داشته باشیم و قیمت گذاری تلفیقی انجام دهیم؛ هم کف قیمت محصول مشخص می شود؛ هم به متغیرهای بازار توجه کرده و هم اندیشه مشتری را مد نظر قرار داده ایم.
توصیه می کنم که تولید کننده ها در دوره های آموزش بازاریابی شرکت کنند و به فراخور بودجه خود تحقیقاتی را انجام دهند. در بازاریابی امروز اگر از احوال، اندیشه و نظر مشتری غافل شویم؛ نمی توانیم قیمت گذاری درستی انجام دهیم.
برنامه بازاریابی ورزشی شنبه 4 آذر کاری از گروه علوم ورزشی به تهیه کنندگی محسن افضلی و با اجرای سارا کشکر تقدیم شنوندگان شد. این برنامه ساعت 13:30 شنبه ها به مدت 30 دقیقه از رادیو ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
بازاریابی ورزشی