بازاریابی ورزشی پنج شنبه از ساعت 13:30 به مدت 30دقیقه

رادیو ورزش

بازاریابی ورزشی

نگرش بانك كشاورزی برای حمایت مالی در حوزه ورزش كشور

برنامه بازاریابی ورزشی شنبه 6 آبان با حضور احمد بهرامی، كارشناس روابط عمومی بانك كشاورزی به موضوع حمایت مالی این بانك از ورزش كشور اختصاص داشت.

1396/08/07
08:46

به گزارش رادیو ورزش؛ احمد بهرامی، كارشناس روابط عمومی بانك كشاورزی پیرامون حمایت های مالی این بانك در حوزه ورزش اظهار كرد: ما دو نگرش برای حمایت مالی در حوزه ورزش داریم. نخست مسئولیت اجتماعی و نقشی است كه ما در قبال جامعه داریم و دوم فضای تبلیغات و جذب مخاطبین جوان است. ما در یكسری از فعالیتهای ورزشی مجری بودیم و كلیه هزینه ها را برعهده داشتیم و در یكسری موارد با فدراسیون های ورزشی همكاری كرده ایم. حجم كاری كه ما در حمایت مستقیم از ورزش انجام داده ایم در مقایسه با كارهای تبلیغاتی قابل مقایسه نیست. هدف اصلی ما از این كار ایجاد تصویر مثبت و برخاسته از اخلاق كاری است.
بهرامی درخصوص دستاوردهایی كه این نوع حمایت ها بهمراه داشت؛ توضیح داد: آنچه كه تحقق پیدا كرده نگرش و تصویر مثبتی است كه از بانك كشاورزی در میان مخاطبین و مشتریان ایجاد شده است. رضایت خاطری كه در ذهن و روح مخاطب دیده می شود و در برخوردها مشاهده می شود؛ نشان می دهد كه این كار اثرگذار بوده است. نظرسنجی و افكارسنجی های ما نشان داده كه پولی كه بانك برای حمایت از ورزش صرف كرده ارزش این هزینه كرد را داشته است.
وی در مورد مشكلات موجود در حوزه حمایت های مالی ورزشی گفت: بخش عمده مشكلات مربوط به بودجه است. دست ما به عنوان موسسه مالی دولتی بسته است و بودجه محدودی داریم. مشكل دیگر این موضوع است كه ما با واسطه ها كار می كنیم و با خود فدراسیون ها و تیم های ورزشی وارد مذاكره نمی شویم. این واسطه ها چندین برابر ارزش كار از ما طلب می كنند و برای خود درآمدزایی می كنند كه این مقدار به جیب ورزش نمی رود. فدراسیون ها معمولا این كارها را به شركتهای تبلیغاتی واگذار می كنند. اگر فدراسیون ها برای جذب حامی مالی فراخوان دهند؛ هم ما و هم فدراسیون ها با سهولت و بهره بیشتری می توانیم با یكدیگر همكاری داشته باشیم.
برنامه بازاریابی ورزشی شنبه 6 آبان كاری از گروه علوم ورزشی به تهیه كنندگی محسن افضلی و با اجرای سارا كشكر تقدیم شنوندگان شد. این برنامه ساعت 13:30 شنبه ها به مدت 30 دقیقه از رادیو ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
بازاریابی ورزشی