بازاریابی ورزشی پنج شنبه از ساعت 13:30 به مدت 30دقیقه

رادیو ورزش

بازاریابی ورزشی

نگرش بانک کشاورزی برای حمایت مالی در حوزه ورزش کشور

برنامه بازاریابی ورزشی شنبه 6 آبان با حضور احمد بهرامی، کارشناس روابط عمومی بانک کشاورزی به موضوع حمایت مالی این بانک از ورزش کشور اختصاص داشت.

1396/08/07
08:46

به گزارش رادیو ورزش؛ احمد بهرامی، کارشناس روابط عمومی بانک کشاورزی پیرامون حمایت های مالی این بانک در حوزه ورزش اظهار کرد: ما دو نگرش برای حمایت مالی در حوزه ورزش داریم. نخست مسئولیت اجتماعی و نقشی است که ما در قبال جامعه داریم و دوم فضای تبلیغات و جذب مخاطبین جوان است. ما در یکسری از فعالیتهای ورزشی مجری بودیم و کلیه هزینه ها را برعهده داشتیم و در یکسری موارد با فدراسیون های ورزشی همکاری کرده ایم. حجم کاری که ما در حمایت مستقیم از ورزش انجام داده ایم در مقایسه با کارهای تبلیغاتی قابل مقایسه نیست. هدف اصلی ما از این کار ایجاد تصویر مثبت و برخاسته از اخلاق کاری است.
بهرامی درخصوص دستاوردهایی که این نوع حمایت ها بهمراه داشت؛ توضیح داد: آنچه که تحقق پیدا کرده نگرش و تصویر مثبتی است که از بانک کشاورزی در میان مخاطبین و مشتریان ایجاد شده است. رضایت خاطری که در ذهن و روح مخاطب دیده می شود و در برخوردها مشاهده می شود؛ نشان می دهد که این کار اثرگذار بوده است. نظرسنجی و افکارسنجی های ما نشان داده که پولی که بانک برای حمایت از ورزش صرف کرده ارزش این هزینه کرد را داشته است.
وی در مورد مشکلات موجود در حوزه حمایت های مالی ورزشی گفت: بخش عمده مشکلات مربوط به بودجه است. دست ما به عنوان موسسه مالی دولتی بسته است و بودجه محدودی داریم. مشکل دیگر این موضوع است که ما با واسطه ها کار می کنیم و با خود فدراسیون ها و تیم های ورزشی وارد مذاکره نمی شویم. این واسطه ها چندین برابر ارزش کار از ما طلب می کنند و برای خود درآمدزایی می کنند که این مقدار به جیب ورزش نمی رود. فدراسیون ها معمولا این کارها را به شرکتهای تبلیغاتی واگذار می کنند. اگر فدراسیون ها برای جذب حامی مالی فراخوان دهند؛ هم ما و هم فدراسیون ها با سهولت و بهره بیشتری می توانیم با یکدیگر همکاری داشته باشیم.
برنامه بازاریابی ورزشی شنبه 6 آبان کاری از گروه علوم ورزشی به تهیه کنندگی محسن افضلی و با اجرای سارا کشکر تقدیم شنوندگان شد. این برنامه ساعت 13:30 شنبه ها به مدت 30 دقیقه از رادیو ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
بازاریابی ورزشی