بازاریابی ورزشی پنج شنبه از ساعت 13:30 به مدت 30دقیقه

رادیو ورزش

بازاریابی ورزشی

حمایت ورزشی و اشکال مختلف آن

برنامه بازاریابی ورزشی شنبه 29 مهر با حضور دکتر مهرداد محرم زاده، استاد دانشگاه به موضوع حمایت ورزشی و اشکال مختلف آن اختصاص داشت.

1396/07/30
08:23

به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر مهرداد محرم زاده، استاد دانشگاه در تعریف حمایت ورزشی و اشکال آن توضیح داد: هر سازمانی که می خواهد از بافت سنتی جدا شود و به سازمان فردا برود؛ مجبور است که تغییراتی را ایجاد کند که این تغییرات می تواند در کیفیت، مهندسی بازار و ... باشد. برای مثال مطالبه جامعه از تیم پرسپولیس حال حاضر با تیم دهه 60 یا 70 متفاوت شده و این باشگاه برای حفظ نگاه جدید جامعه احتیاج به حمایت دارد.
ما مشکلی که در تعریف حمایت داریم؛ این است که حمایت را تنها مالی می بینیم؛ درنتیجه به خاطر پول به هر کسی اجازه می دهیم به تیم ورود پیدا کند. درحالیکه حمایت تمام موارد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی نگرشی را شامل می شود.
محرم زاده درخصوص حمایت اثربخش در حوزه ورزش بیان کرد: علیرغم تلاش برای خصوصی شدن، ما هنوز از نظر مدیریتی و مالکیتی وابسته به دولت هستیم. ما باید حامیان مالی را با خود هم مسیر کنیم. حامی که امروز با ورزش است و فردا منافعش ایجاب می کند که به سراغ آیتم های مخالف پیام ورزشی برود؛ تقدس و تائید ورزش را لکه دار می کند.
در کنار حمایت مالی حمایت فرهنگی و نگرشی لازم است. ما باید این آگاهی را در مردم، تیم ها، باریکنان و ... ایجاد کنیم که گاهی اوقات ورزش ما بدون حامی باشد؛ بهتر است تا حامی داشته باشد که پیام صنعت ورزش را درک نمی کند و در زمان ضرر و زیان حمایتش را ادامه نداده و بطور منقطع حمایت دارد. حمایت مالی باید کنار حمایت فرهنگی، نگرشی و اجتماعی باشد. سازمان ورزش را نمی توان جزیره ای اداره کرد بلکه باید در ارتباط با دیگر سازمان های اجتماعی اداره شود.
برنامه بازاریابی ورزشی شنبه 29 مهر کاری از گروه علوم ورزشی به تهیه کنندگی محسن افضلی و با اجرای سارا کشکر تقدیم شنوندگان شد. این برنامه ساعت 13:30 شنبه ها به مدت 30 دقیقه از رادیو ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
بازاریابی ورزشی