صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 11:35 به مدت 1:20دقیقه

برنامه فرهنگ و ورزش این هفته (3 تا 8 تیر) به موضوع مسئولیت اجتماعی در ورزش خواهد پرداخت.

به گزارش رادیو ورزش؛ از نظر اجتماعی مسئول بودن یعنی آدم ها و سازمان ها بایستی با اخلاق و با حساسیت نسبت به شرایط اجتماعی، فرهنگی و محیط خودشان رفتار کنند. تلاش برای مسئولیت اجتماعی به افراد، سازمان ها و حتی دولت کمک می کند تاثیر مثبتی بر پیشرفت در حوزه های کار و جامعه داشته باشد. مسئولیت اجتماعی فردی در مقایسه با مسئولیت اجتماعی گروهی مفهوم جدیدی است اما قدمتی برابر قانون طلایی با دیگران طوری رفتار کنیم که دوست دارید با شما رفتار شود دارد. مسئولیت اجتماعی با ایجاد یک موضع فعال نسبت به تاثیرگذاری مثبت بر دیگران و محیط بیرون از دارایی خود گسترش پیدا می کند. در مورد مسئولیت اجتماعی فردی بایستی به نکات دیگری هم اشاره کنیم که این نوع مسئولیت پذیری در جامعه سبب می شود که مسئولیت پذیری اجتماعی در میان گروه های مختلف یک جامعه هم به وجود بیاید چون اجتماع از مجموعه افراد تشکیل می شود. در نتیجه فرهنگ مسئولیت اجتماعی را مشخص می کند. این رابطه آمیخته بین مسئولیت اجتماعی گروهی و فردی است. افراد از نظر اجتماعی مسئولیت پذیرتر می شوند و در واکنش به این اشتباهات باید برای برآوردن نیازهای افراد توجه بیشتری به حوزه های مسئولیت خودشان در جامعه داشته باشند.
حسین حجت پناه، جامعه شناس، مدرس دانشگاه و دبیر گروه جامعه شناسی کشورهای اسلامی در خصوص مسئولیت اجتماعی و جایگاه آن در جامعه بیان کرد: ما در جامعه شناسی بحث پایگاه اجتماعی افراد را داریم و آن مجموعه ای از نقشهایی است که یک فرد دارد. منظور از نقش انتظاراتی است که جامعه از فرد دارد. زمانی که یک فرد نقش خود را بخوبی ایفا کند به مسئولیت اجتماعی خودش پایبند است. این نقش دارای یکسری پیچیدگی ها هم است زیرا در بعضی از گروه های اجتماعی اصولا نقش ها دارای کارکردهای منفی برای جامعه هستند. گروه های خاص اجتماعی، مترود شدگان، منحرفین اجتماع و ... دارای نقش هایی با کارکرد منفی هستند.
وی در ادامه توضیح داد: مسئولیت اجتماعی آن چیزی است که فرد نقش های خودش را در قالب راست کارکرد به بهترین شکل ممکن ایفا می کند. در نتیجه در ایفای مسئولیت های اجتماعی خودش موفق است. در هر جامعه ای یک نظام اجتماعی وجود دارد که از مفاهیمی مانند جایگاه، ارزش ها، تشریفات و اندیشه ها در آن تعریف شده اند. مهمترین معیار ارزش هایی است که تعریف می شود. برای مثال یکسری از ارزش های اخلاقی در تمام جوامع مورد پذیرش است و برخی از معیارها در جوامع عرف می شوند. ارزشهای اجتماعی برای هر جامعه بطور خاص وجود دارد و از جامعه ای به جامعه دیگر می تواند متفاوت باشد. برخی از ارزش های اجتماعی هم در شرایط مختلف معنا پیدا می کنند. گاهی در میدان عمل این ارز شها تغییر پیدا می کنند. مثلا شاید در عرصه ورزش تمارض برای بازیکن یک امتیاز مثبت باشد اما اگر فرد در محیط اجتماعی و بیرون از میدان ورزش بخواهد تمارض کند؛ صورت منفی دارد. کنش رفتاری نیت مند است و نیت های انسان به موقعیت های مختلف بستگی دارد و رفتار به شدت تابع موقعیت است. معمولا در میادین ورزشی به دلیل تغییر هیجانات این کنش ها متفاوت و با بروز رفتارهای مختلف همراه است.
برنامه زنده فرهنگ و ورزش شنبه 3 تیر کاری از گروه تفریحات ورزشی با اجرای محمد درخشنده بود. این برنامه در جهت اعتلای فرهنگ ورزش روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت 12 تا 13:30، از رادیو ورزش پخش می شود.

مرتبط با این خبر

  • تاریخ عبرت آموز تربیت بدنی ایران

  • ورزشکاران سفیران فرهنگی و اجتماعی

  • سیاست و ورزش در ایران

  • راهکارهای پویایی اقتصاد ورزش

  • ورزش و پژوهش

  • ورزش دانشگاه متن است نه حاشیه

  • نقش ورزش در انسجام و وحدت ملی

  • بسیج و اشاعه فرهنگ ورزش

  • اهمیت ورزش سالمندی

  • کتاب های صوتی در حوزه ورزش