صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 11:35 به مدت 1:20دقیقه

برنامه فرهنگ و ورزش این هفته (13 تا 18 خرداد) به موضوع اعتیاد و ورزش اختصاص خواهد یافت.

به گزارش رادیو ورزش؛ امروزه جهانی شدن ورزش و تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم آن در بسیاری از تصمیمگیری های کلان کشوری و استانی بر هیچکس پوشیده نیست. چرا که مقوله ورزش جدای از ایجاد شادابی و نشاط و افزایش آمادگی جسمانی افراد، نقش پررنگی در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ها و ناهنجاری های اجتماعی از جمله اعتیاد جوانان دارد. متاسفانه عدم سرمایه گذاری مناسب در گذشته برای افزایش سرانه ورزشی کشور و رشد تصاعدی جمعیت منجر به آن شد که امروز تراکم جمعیتی جوان کشور با نیازهای ورزشی و اشتغال همخوانی نداشته باشد.
اما مبارزه با اعتیاد در داخل کشور ما این نکته را نشان می دهد که ایران عزیز ما به دلیل در مسیر قاچاق جهانی قرار گرفتن مخدرات چقدر در معرض آسیب های ناشی از مواد مخدر قرار دارد. در این بین توجه به ورزش و گسترش آن در سطوح مختلف جامعه می تواند نقش مهمی در جلوگیری از گرایش جوانان بسوی اعتیاد داشته باشد.
دکتر مرجان فتحی، روانشناس در زمینه رابطه بین ورزش و اعتیاد بیان کرد: بین ورزش و اعتیاد ارتباط معکوس وجود دارد. فردی که به ورزش و فعالیت های بدنی گرایش دارد؛ قاعدتا از یکسری از رفتارهای آسیب زننده مثل مصرف مواد مخدر دور خواهد شد. ورزش کارایی بسیار قوی در ترشح هورمون های موثر بر اعتیاد دارد. به عبارت دیگر ورزش باعث ترشح دوپامین می شود؛ زمانی که بواسطه ورزش دوپامین زیادی در بدن ترشح می شود زمینه شادی و نشاط و دوری از استرس فراهم می شود و دیگر نیازی به روی آوردن به روش های غیرسالم برای داشتن شادی موقت نیست.
فتحی در ادامه افزود: سلامت شامل 4 محور اصلی جسمی، روحی، اجتماعی و معنوی است. هر رفتاری که ما را به سمت بیماری، دوری از فعالیت های اجتماعی، آسیب به خود و جامعه بکشاند رفتاری ناسالم است که مصرف مواد از جمله این رفتارهاست که هم فرد به جسم خودش آسیب می زند و هم از نظر روانی رفتارهای ناسالمی را بروز می دهد. از نظر اجتماعی هم از فعالیت های سالم، سازنده و خلاق اجتماعی دور می ماند و سلامت معنوی وی هم تحت تاثیر قرار می گیرد. سلامت دارای یک طیف است که هر یک از ما بر روی قسمتی از آن قرار گرفته ایم. هدف ما ارتقای سطح سلامتی و بهتر شدن کارایی روحی و معنوی و کمک به بهبود سلامتی است.
پیشگیری از اعتیاد دارای سه حوزه است. در حوزه اول افراد اصلا درگیر مصرف مواد نمی شوند و ورزش در این زمینه نقش بسیار سازنده ای دارد زیرا هورمون های مترشحه در زمان ورزش فرد را از انتقال ماده بیرونی برای شادی آفرینی و دوری از اضطراب بی نیاز می کند. در حوزه دوم افراد شروع به مصرف مواد کرده اند ولی هنوز مصرف آنها انقدر پیشرفت نکرده که فرد کارایی خود را کاملا از دست بدهد. در این بخش هم ورزش همچنان نقش سازنده ای برای بازگشت سلامت فرد دارد. البته بشرطی که او تحت درمان قرار بگیرد. در حوزه سوم فرد بصورت درازمدت مواد مصرف کرده و دچار آسیب های جدی شده که سلامت او را همه جانبه تحت تاثیر قرار داده است. در این برهه هم ورزش به بازگشت بیمار به سطحی از سلامتی کمک می کند.
وی در پایان اظهار کرد: عوامل مختلف و متعددی باعث بروز اعتیاد می شود. حتی ورزشکاران مشهور در موقعیت های پراسترس و یا در زمان به شهرت رسیدن هم مستعد ابتلا به اعتیاد هستند. در واقع تک تک افراد با درجات مختلف مستعد ابتلا به اعتیاد هستند و مساله مصرف مواد تمام افراد جامعه را تهدید می کند. باید عوامل خطرزا شناسایی شوند و به مردم آگاهی رسانی گردد تا بهترین راهکارها برای پیشگیری از اعتیاد اجرایی شود. یادگیری راهکارهایی مثل مدیریت استرس، مدیریت خشم، مهارت حل مساله، برقراری روابط موثر و سالم، بهره گرفتن از مشاوره متخصصین روانشناسی و ... راهکارهایی هستند که در شرایط دشوار کمک کننده هستند.
برنامه زنده فرهنگ و ورزش دوشنبه 15خرداد کاری از گروه تفریحات ورزشی با اجرای حسین شریفی بود. این برنامه در جهت اعتلای فرهنگ ورزش روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت 12 تا 13:30، از رادیو ورزش پخش می شود.

مرتبط با این خبر

  • تاریخ عبرت آموز تربیت بدنی ایران

  • ورزشکاران سفیران فرهنگی و اجتماعی

  • سیاست و ورزش در ایران

  • راهکارهای پویایی اقتصاد ورزش

  • ورزش و پژوهش

  • ورزش دانشگاه متن است نه حاشیه

  • نقش ورزش در انسجام و وحدت ملی

  • بسیج و اشاعه فرهنگ ورزش

  • اهمیت ورزش سالمندی

  • کتاب های صوتی در حوزه ورزش