از ساعت به مدت

فرهادیان: بهترین های تكواندوی ایران راهی قهرمانی آسیا می شوند

مدیر تیم ملی تكواندو گفت: فدراسیون بهترین های تكواندو ایران را راهی مسابقات قهرمانی آسیا می كند.

1400/03/12
23:03

آرش فرهادیان مدیر تیم ملی تكواندو

مسابقات قهرمانی آسیا در بخش های مختلف برگزار می شود. تكواندوكاران را در بخش های مختلف تیم اعزام می كنیم.
در بخش مردان و بانوان پومسه تیم ملی را راهی رقابت های قهرمانی آسیا می كنیم. در این بخش بهترین های ایران اعزام می شود.

مسابقات در بیروت لبنان از 22 خرداد ماه آغاز می شود. قبل از اعزام و بعد از اعزام تكواندوكاران باید تست كرونا بدهند.

دسترسی سریع
تازه های ورزشی