از ساعت به مدت

بیست و یكمین سال فعالیت‌ رادیو ورزش گرامی باد

هشتم تیر ماه 1378

1398/04/09
09:02

"رادیو ورزش،صدای لحظه های ماندگار"
(به مناسبت آغاز بیست و یكمین سال فعالیت‌ رادیو ورزش)

تحقیقات و پژوهشهای مخاطب شناسی نشان می دهد كه شیوه گوش دادن به رادیو در حال تغییر است و مخاطبان معمولا در پی ایستگاهی هستند كه" دوست دارند" و آنرا تغییر نمی دهند.
به این ترتیب تصور آنست كه مخاطبان به محتوا،ادبیات اجرایی(زبان و لحن شبكه) سبك كاری تهیه كنندگان، لحن و بیان مجریان، گفتار و تحلیل كارشناسان(باور پذیری آنها) و....و جدول پخش برنامه های آن رادیو توجه داشته كه پس از رضایت اولیه، وفاداری خود را نسبت به آن رادیو نشان می دهند.
از آنجا كه ورزش از پدیده هایی است كه با زندگی مردم اجین شده و دارای جذابیت ها، هیجانات،شادیها،افتخارات ...و تاثیر مهم در سلامتی افراد دارد،شبكه رادیویی ورزش در هشتم تیرماه 1378 با هدف و ماموریت ترغیب و تشویق به ورزش و فرهنگ سازی آن،پوشش و پخش مسابقات ورزشی و توجه به ورزش قهرمانی و همگانی تاسیس شد كه صدای لحظه های ماندگار و انعكاس كننده افتخارات باشد.
نحوه ی انعكاس وقایع و رویدادهای ورزشی و فرایند تبدیل ایده های ورزشی به برنامه های شنیداری، فرایندی پیچیده، هنری و جذاب و قابل تامل است كه طرح و برنامه از جمله فعالیت های ذاتی و اصلی خود می داند و این رویكرد یعنی طراحی برنامه با تنوع گونه های رادیویی و ایده های متفاوت ورزشی با تعامل گروهها و برنامه سازان صورت می گیرد.
از آنجا كه واحد طرح و برنامه در هر شبكه ایی، فصل الخطاب برنامه ها (پس از تایید مدیر شبكه) در جدول پخش است، اكنون رادیو ورزش بیشترین پخش برنامه های زنده ی ورزشی و پوشش اكثر مسابقه های ورزشی رو بعهده دارد.
شبكه تخصصی رادیو ورزش در فصل جدید كاری خود،با رویكرد اهمیت و محوریت مرجع سازی و توجه به جذابیت،سرعت و صمیمیت در برنامه سازی در پی مخاطب جدید است.و به ورزش بانوان، انعكاس فعالیت های ورزشی استانها و تعامل با مدارس و دانشگاهها و اساتید و كارشناسان حوزه رسانه و ورزش توجه ویژه ایی دارد.
از این رو تدوین منظومه ی محتوایی ورزش در برگیرنده ی پوشش همه ی رشته های ورزشی،توجه به ورزش اقشار مختلف و اهمیت دادن به ورزش در خانواده هاست.
ناگفته نماند كه در پی پژوهش و رصد پیامك های شنوندگان رادیو ورزش در بهار سال 98 و قیاس آن با پیامك های بهار سال 97،یافته ها بیانگر آنست كه افزایش قابل توجهی در دریافت پیامك داشته و این از رویكرد تعامل دوسویه این رادیو با مخاطب میسر شده است كه مدیریت رادیو ورزش بر آن تاكید داشته و دارد.
آغاز بیست و یكمین فعالیت رادیو ورزش بر همكاران و علاقه مندان به آنرا تبریك می گویم.


ششم تیرماه 98
محمد رضا گلی زاده
مدیر طرح و برنامه

دسترسی سریع
تازه های ورزشی