صبح و ورزش هر روز به جز جمعه ها از ساعت 07:10 به مدت 75دقیقه

حواشی مدال حسن یزدانی از زبان سخنگوی فدراسیون كشتی

محمدابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون كشتی مطالبی را درباره مدال حسن یزدانی و داوری این مسابقه مطرح كرد.

1400/05/24
13:26

به گزارش رادیو ورزش؛ محمدابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون كشتی در گفت و گو با برنامه صبح و ورزش (از گروه مسابقات ورزشی رادیو ورزش) درباره حواشی مدال حسن یزدانی در المپیك توكیو 2020 مطالبی را عنوان كرد.

این كشتی با نتیجه 3 بر 4 به نفع تیلور آمریكایی به پایان رسید. بحثی كه چند روز گذشته در رسانه ها مطرح شد مبنی بر این كه زمانی كه اخطار و امتیازی به نفع حسن یزدانی دادند در انتهای تشك بود و كشتی گیر آمریكایی در حالت زانو زده از تشك خارج شد. داور به درستی اخطار به تیلور و یك امتیاز به یزدانی داد. طبق مقررات به این شكل هست كه هر كشتی گیری كه به حالت خاك از زمین خارج می شود در وسط تشك ادامه كشتی باید در حالت خاك باشد. در حالت زانوزده هم از نظر مقررات یعنی حالت خاك.

بعضی از دوستان فكر می كردند كه حسن یزدانی باید در پشت او قرار می گرفت و فرار می كرد و از تشك بیرون می رفت تا در وسط تشك روی خاك قرار می گرفت، در صورتی كه مقررات این را نمی گوید. در حالت زانو زده هم وقتی كشتی گیر از تشك خارج می شود و به او اخطار و به حریفش امتیاز تعلق بگیرد طبق مقررات، بازی در وسط و كشتی در شروع مجدد در حالت خاك آغاز می شود.

برخی احساس می كنند كه با نشستن در خاك تیلور، حسن یزدانی برنده آن بازی می شد. من تاكید می كنم كه اخطار را به حریف دادند و امتیاز را به یزدانی دادند. فقط موضوعی كه هست باید حسن شانس خود را در وسط و در حالت خاك روی حریف امتحان می كرد.

این كه داوران آن بازی جریمه شدند صحت دارد چرا كه در كلیه مسابقات چه در مسابقات جهانی چه در المپیك و حتی در مسابقات بین المللی، كشتی گیرانی كه در حین مسابقه، داور باعث متضرر شدن آن ها می شود، داور وسط، داور بازی و رئیس تشك و هر كدام از آن ها كه مقصر باشد را در آن مسابقه به صورت تعلیق در می آورند.

در این مسابقه حسن یزدانی و تیلور، داور وسط و رئیس تشك مجبور بودند كشتی گیر را به خاك بنشانند و از ادامه قضاوت آن ها در آن مسابقات جلوگیری كردند و این قضیه صحت دارد.


انتهای پیام/

دسترسی سریع
صبح و ورزش