صبح و ورزش هر روز به جز جمعه ها از ساعت 07:10 به مدت 75دقیقه

راهکارهای ارتقای فرهنگ عمومی ورزش در جامعه

برنامه "صبح و ورزش" یکشنبه 5 خرداد با حضور دکتر مهدی کریمی، پژوهشگر حوزه اخلاق به موضوع راهکارهای ارتقای فرهنگ عمومی ورزش در کشور اختصاص داشت.

1398/03/05
13:16

به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر مهدی کریمی، پژوهشگر حوزه اخلاق پیرامون راهکارهای ارتقای فرهنگ عمومی ورزش در کشور اظهار کرد: برای ارتقای فرهنگ عمومی ورزش دو موضوع مهم در باشگاه ها وجود دارد که مدیران و مربیان هستند. متاسفانه در مدیران ما برای اینکه تغییرات فرهنگی ایجاد کنند و با ناهنجاریهای اخلاقی مبارزه کنند، عزم جدی وجود ندارد. بعلاوه بودجه ای که باید به مسائل فرهنگی اختصاص یابد بسیار ضعیف است. همچنین در ساختار باشگاه ها متخصص امور فرهنگی وجود ندارد.
وی ادامه داد: بحث دوم مربیان هستند. هیچ کس به اندازه مربی نمی تواند روی بازیکنان اثرگذار باشد. اگر مربی اراده کند که بازیکنان مسائل اخلاقی را رعایت کنند، قطعا بازیکنان رعایت خواهند کرد. در این رابطه آموزش مربیان اهمیت دارد که از چه روشهای مستقیم و غیرمستقیمی در بحث اخلاقی استفاده کنند تا با ناهنجاریها مقابله کنند.
کریمی تاکید کرد: در این زمینه خانواده در سنین پایه بسیار اثرگذار است و می تواند مسائل اخلاقی را نهادینه کند. اینجا هم بحث آموزش خود را نشان می دهد چون اینها مهارتهایی هستند که خانواده ها باید با آنها آشنا باشند و به فرزندان خود انتقال دهند. هواداران هم باید در قالب برنامه هایی توسط باشگاه ها و صداوسیما آموزش ببینند تا ناهنجاریها کاهش پیدا کند.
وی عنوان کرد: قوانین وجود دارد ولی بدان عمل نمی شود. در ضمن ما الگو زیاد داریم ولی شناخته شده نیستند که اگر در جامعه معرفی شوند قطعا اثرگذار خواهند بود.
برنامه "صبح و ورزش" یکشنبه 5 خرداد با اجرای کاظم زاده و هاشمی و کارشناسی منصوریان پخش شد. این برنامه همه روزه به جز جمعه ها ساعت 7:15 به مدت 110 دقیقه از رادیو ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
صبح و ورزش