صبح و ورزش هر روز به جز جمعه ها از ساعت 07:10 به مدت 75دقیقه

راهكارهای ارتقای فرهنگ عمومی ورزش در جامعه

برنامه "صبح و ورزش" یكشنبه 5 خرداد با حضور دكتر مهدی كریمی، پژوهشگر حوزه اخلاق به موضوع راهكارهای ارتقای فرهنگ عمومی ورزش در كشور اختصاص داشت.

1398/03/05
13:16

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر مهدی كریمی، پژوهشگر حوزه اخلاق پیرامون راهكارهای ارتقای فرهنگ عمومی ورزش در كشور اظهار كرد: برای ارتقای فرهنگ عمومی ورزش دو موضوع مهم در باشگاه ها وجود دارد كه مدیران و مربیان هستند. متاسفانه در مدیران ما برای اینكه تغییرات فرهنگی ایجاد كنند و با ناهنجاریهای اخلاقی مبارزه كنند، عزم جدی وجود ندارد. بعلاوه بودجه ای كه باید به مسائل فرهنگی اختصاص یابد بسیار ضعیف است. همچنین در ساختار باشگاه ها متخصص امور فرهنگی وجود ندارد.
وی ادامه داد: بحث دوم مربیان هستند. هیچ كس به اندازه مربی نمی تواند روی بازیكنان اثرگذار باشد. اگر مربی اراده كند كه بازیكنان مسائل اخلاقی را رعایت كنند، قطعا بازیكنان رعایت خواهند كرد. در این رابطه آموزش مربیان اهمیت دارد كه از چه روشهای مستقیم و غیرمستقیمی در بحث اخلاقی استفاده كنند تا با ناهنجاریها مقابله كنند.
كریمی تاكید كرد: در این زمینه خانواده در سنین پایه بسیار اثرگذار است و می تواند مسائل اخلاقی را نهادینه كند. اینجا هم بحث آموزش خود را نشان می دهد چون اینها مهارتهایی هستند كه خانواده ها باید با آنها آشنا باشند و به فرزندان خود انتقال دهند. هواداران هم باید در قالب برنامه هایی توسط باشگاه ها و صداوسیما آموزش ببینند تا ناهنجاریها كاهش پیدا كند.
وی عنوان كرد: قوانین وجود دارد ولی بدان عمل نمی شود. در ضمن ما الگو زیاد داریم ولی شناخته شده نیستند كه اگر در جامعه معرفی شوند قطعا اثرگذار خواهند بود.
برنامه "صبح و ورزش" یكشنبه 5 خرداد با اجرای كاظم زاده و هاشمی و كارشناسی منصوریان پخش شد. این برنامه همه روزه به جز جمعه ها ساعت 7:15 به مدت 110 دقیقه از رادیو ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
صبح و ورزش