صبح و ورزش هر روز به جز جمعه ها از ساعت 07:15 به مدت 180دقیقه

ارزیابی نقاط ضعف کشتی ایران در رقابتهای جهانی


برنامه "صبح و ورزش" دوشنبه 30 مهر، در گفتگو با عزیزالله اطاعتی، داور و کارشناس کشتی، به تحلیل رقابتهای جهانی مجارستان و نتایج نمایندگان کشور پرداخت.

1397/07/30
14:38


به گزارش رادیو ورزش؛ عزیزالله اطاعتی، داور و کارشناس کشتی، در تحلیل نتایج کسب شده توسط نمایندگان کشور در رقابتهای جهانی مجارستان گفت: به اعتقاد من مسابقات امسال یکی از بهترین مسابقاتی بود که نمایندگان ما با کشورهای صاحب کشتی به رقابت پرداختند. اگر بخواهیم منصفانه و منطقی قضاوت کنیم، در این دوره از مسابقات عیار کشتی ما در برابر کشورهای صاحب کشتی مثل: آمریکا، روسیه و سایر کشورها مشخص شد.
وی تصریح کرد: به جز کشتی که یزدانی در برابر تیلور گرفت که اولین کشتی اش بود و هنوز بدنش ریکاوری نشده بود، امسال ما از بدن کم نیاوردیم؛ حتی در 125 کیلوگرم پرویز هادی تا آخرین ثانیه ها حمله کرد و اگر کشتی دیگر هم می گرفت، هنوز انرژی داشت.
این کارشناس کشتی به بررسی نقاط ضعف کشتی کشور پرداخت و گفت: مشکل ما ساختاری و حرفه ای گری است. ما هنوز با حرفه ای گریهای به روز قوانین داوری هماهنگ نشده ایم. وقتی قانون در دنیا تغییر می کند، اتحادیه جهانی از تغییر قوانین هدف دارد. اگر ما آن پیام و اهداف تغییر قوانین را متوجه نشویم، این اتفاقات برایمان رخ می دهد.
اطاعتی، افزود: سال گذشته 3،4 نفر از کشتی گیرانمان در ثانیه های آخر در رقابتهای جهانی 2017 باختند و عنوان نهم دنیا را کسب کردیم؛ امسال هم 4 کشتی گیر مان می بازد؛ علتش هم این است که ما به آن پیام مدرنیته شدن کشتی توجه نمی کنیم و مدام به دنبال تفکرات تک بعدی و چند سال گذشته خودمان می رویم.
کشتی در حال تغییر است و کشورها از همه پتانسیل های فنی خود استفاده می کند؛ اما ما درب را می بندیم و نمی گذاریم تفکرات نو وارد شود. باید یک مقدار منطقی تر تصمیم بگیریم و فقط به خودمان فکر نکنیم.
برنامه صبح و ورزش، با اجرای سبحان اکرامی و کارشناسی والی پور، کاری از گروه علوم ورزشی است که همه روزه به جز جمعه ها ساعت 7:15 به مدت 110 دقیقه از رادیو ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
صبح و ورزش