ورزش ایران وزنه برداری دوشنبه از ساعت 9:00 به مدت 55دقیقه

رادیو ورزش

ورزش ايران (وزنه برداري)

ورود ویدیو چک به مسابقات وزنه برداری

برنامه "مجله وزنه برداری" دوشنبه 17 دی با حضور منوچهر رضاخانی، رئیس کمیته داوران فدراسیون وزنه برداری و وحید رشیدی، کارشناس وزنه برداری به موضوع ورود ویدئو چک به مسابقات وزنه برداری اختصاص داشت.

1397/10/18
09:18

به گزارش رادیو ورزش؛ منوچهر رضاخانی، رئیس کمیته داوران فدراسیون وزنه برداری پیرامون استفاده از ویدیو چک در مسابقات وزنه برداری اظهار کرد: در مبحث ورود ویدئو چک به مسابقات وزنه برداری دو بعد وجود دارد که یکی بعد مدیریتی و دیگری فنی این کار است. در بعد مدیریتی یکسری مسائل در مسابقات پیش می آمد و مربیان به رای داوران اعتراض می کردند. بعلاوه در بعد فنی هم علیرغم حضور 3 داور و 5 ژوری امکان اشتباه وجود داشت. از طرفی کسی حق اعتراض به داورها و ژوری را نداشت. در نتیجه فدراسیون جهانی تصمیم به استفاده از ویدیو چک در مسابقات گرفت که اولین بار در مسابقات جهانی ترکمنستان اجرا شد.
وی در ادامه افزود: به هر مربی در هر وزن یک کارت اعتراض می دهند. اگر اعتراض مربی درست بود؛ باز هم می تواند از فرصت اعتراض استفاده کند ولی اگر نادرست بود کارت از مربی گرفته می شود. مربی تنها می تواند از حق ورزشکار خودش دفاع کند و نمی تواند به ورزشکاران دیگر تیمها اعتراض کند. البته این طرح ایراداتی دارد که باید برطرف شود و تا نهایی و کامل شدن آن چند سال طول می کشد.
وحید رشیدی، کارشناس وزنه برداری دیگر میهمان تلفنی این برنامه بود که در رابطه با معایب استفاده از ویدیو چک در مسابقات وزنه برداری بیان کرد: کلا من با شیوه ای که قرار است این طرح پیاده شود؛ مخالف هستم. اینکه هیئت ژوری باید رای خودش را بازنگری کند؛ بنوعی نقض غرض است. ازطرفی ما امکانات قضاوت مدرن را نداریم. البته من فقط با نحوه اجرا مخالفم. از آنجا که در وزنه برداری نتایج هر ورزشکار به ورزشکاران دیگر مربوط می شود لذا باید مثل فوتبال عمل شود و تیم ثالثی نظارت داشته باشد که این تیم ثالث حق رای نداشته باشد و هر زمان که احساس کرد؛ در آرای صادره لغزش وجود دارد؛ ژوری را مطلع نماید. بدین شکل مربی و ورزشکار نمی تواند داور و ژوری را به چالش بکشد.
برنامه "مجله وزنه برداری" دوشنبه 17 دی با اجرای محمدرضا منصوریان کاری از گروه علوم ورزشی تقدیم شنوندگان شد. این برنامه دوشنبه ها ساعت 15:00 به مدت 55 دقیقه از رادیو ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
ورزش ایران (وزنه برداری)