از ساعت به مدت

رادیو ورزش

ورزش ايران (دو و ميداني)

معارفه ایرج عرب در فدراسیون دوومیدانی

برنامه "ورزش ایران، دوومیدانی" یکشنبه 28 مهر در گفتگو با ایرج عرب، سرپرست فدراسیون دوومیدانی به بررسی برنامه های وی در دوره سرپرستی اختصاص داشت.

1398/07/28
12:19

به گزارش رادیو ورزش؛ ایرج عرب، سرپرست فدراسیون دوومیدانی که امروز معارفه او در فدراسیون دوومیدانی انجام می گیرد پیرامون برنامه های خود دردوران سرپرستی اظهار کرد: سرپرستی یک بحث مدیریتی است تا یک بحث تخصصی و یک دوره گذار است که فردی که بی طرف تر است و در حوزه مدیریت ورزش کار کرده تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی وارد می شود. موضوعات تخصصی و فنی باید در انتخاب ریاست فدراسیون پیگیری شود که فردی متخصص در این جایگاه قرار گیرد.
وی ادامه داد: امروز معارفه انجام می شود. یک بررسی اجمالی در مورد موضوعات خواهیم داشت و هفته آینده کار را شروع می کنیم. در حوزه فنی و جاری فدراسیون آنچه انجام می شود، ادامه پیدا کرده و با سرعت بیشتری انجام می گردد. تاخیر و تعلل نباید ایجاد شود تا در این شرایط حساس با مشکل مواجه نشویم.
عرب تاکید کرد: این دوران گذار است که باید زود سپری شود و مجمع انتخابی برگزار و رئیس مستقر و کارها را برعهده گیرد. در دوران سرپرستی سعی می کنیم تغییرات خیلی زیادی نداشته باشیم و بیشتر فضای موجود را حفظ کنیم تا ضمن اینکه کارها بخوبی پیش می رود دست رئیس فدراسیون آینده باز باشد تا برای کارهای مدیریت خود بهتر برنامه ریزی کند.
برنامه "ورزش ایران، دوومیدانی" یکشنبه 28 مهر ماه با اجرای زورقچیان و کارشناسی جهانگیر چراتی، روزهای یکشنبه هر هفته از ساعت 09:05 به مدت 55 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
ورزش ایران (دو و میدانی)