ایران خاك دلیران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 08:30 الی 9 صبح به مدت 30 دقیقه

رادیو ورزش

ايران خاك دليران

خوزستان خاستگاه 64 بازی بومی و محلی

برنامه ایران خاك دلیران امروز(30شهریور) به بررسی وضعیت ورزش بانوان استان خوزستان پرداخت.

1401/06/30
10:45

ناصری معاون توسعه ورزش بانوان استان خوزستان در گفتگو با برنامه ایران خاك دلیران رادیو ورزش اظهار كرد: مطالبه اصلی بانوان استان، مكان اختصاصی برای ورزش است. با آموزش و پرورش توافق كردیم در روزهای تعطیل از حیاط مدارس استفاده كنیم.

وی افزود: هم‌افزایی با دیگر مكان های ورزشی ارگان‌ها هم صورت گرفته است. سالن اختصاصی در ورزشگاه تختی وجود دارد.

ناصری تصریح كرد: در روستاها خانه های روستایی تاسیس شده است. اما واقعیت این است بسیار محدود است و به نسبت به علاقمندان ورزشی كم است.

معاون توسعه ورزش بانوان خوزستان بیان كرد: در بخش بومی و محلی رشته های ما فعال است، در چوب كشی و هفت سنگ استان خوزستان مقام آورده است. حدود 64 بازی بومی و محلی خاستگاه‌شان استان خوزستان بوده است.

ایران خاك دلیران هر روز ساعت 8:00 تقدیم شنوندگان رادیو ورزش می‌شود.

دسترسی سریع
ایران خاك دلیران