باشگاه بانوان شنبه تا پنجشنبه از ساعت 11:30 الی 12 به مدت 30 دقیقه

رادیو ورزش

باشگاه بانوان

تابستان و استعدادیابی كاراته بانوان

باشگاه بانوان در گفتگو امینی نایب رئیس فدراسیون كاراته بانوان آخرین خبرها را پیگیری كرد.

1401/04/07
08:02

به گزارش روابط عمومی رادیو ورزش؛ امینی نایب رئیس فدراسیون كاراته بانوان در گفتگو با برنامه باشگاه بانوان گفت: مرحله نهایی انتخابی كمیته و كاتا انفرادی و تیمی برگزار شد.

امینی گفت: اردوها ادامه دارد و تمرین ها تا روز اعزام انجام می‌شود. این دوره اردوها منسجم‌تری داشتیم و امیدوارم نتیجه خوبی كسب كنیم.

امینی افزود: در بخش تیم های پایه و نونهالان در زنجان لیگ های كاراته وان در حال پیگیری است و نفرات منتخب در اردوها شركت خواهند كرد.

نایب رئیس فدراسیون كاراته بانوان در مورد شروع تعطیلات تابستانی و اوقات فراغت نوجوانان اظهار كرد: كمیته استعدادیابی ما با طرح پروتكل های علمی و اجرایی به دنبال جذب استعدادها است و در مرحاله بعد می‌توانیم منتخبین را وارد اردوها كنیم و در مسابقات استفاده كنیم. در هر استان رئیس های كمیته برنامه های استعدادیابی به هیئت ورزش همگانی ارائه شده است. كه خروجی كار برای تیم ملی استفاده می‌شود. استان كرمانشاه، تهران، آذربایجان خوب كار می‌كنند.

برنامه باشگاه بانوان شنبه تا پنج شنبه ساعت 11:30 از رادیو ورزش تقدیم شنوندگان می‌شود.

دسترسی سریع
باشگاه بانوان