اخبار ورزشی بانوان 00 از ساعت 00 به مدت 00

رادیو ورزش

ورزش بانوان

بیدل و موسوی سرمربیان تیم های ملی نوجوانان و جوانان جودوی بانوان

بعد از برگزاری جلسه شورای فنی تیم های ملی بانوان تکتم بیدل به عنوان سرمربی تیم جوانان و نرگس موسوی به عنوان سرمربی تیم نوجوانان انتخاب شدند.

1398/02/25
09:20

به گزارش سایت اطلاع رسانی رادیو ورزش، جلسه شورای فنی تیم های ملی بانوان با حضور آرش میراسماعیلی و صدیقه کعبی زاده رئیس و سرپرست نایب رئیسی فدراسیون جودو، جوجیتسو و کوراش و اعضای شورای فنی برگزار شد که در نهایت تکتم بیدل به عنوان سرمربی تیم جوانان و نرگس موسوی به عنوان سرمربی تیم نوجوانان انتخاب شدند.
همچنین راضیه سلیمی به عنوان مربی تیم ملی جوانان و معصومه جعفری به سمت مربی تیم ملی نوجوانان معرفی شدند.
سرمربیان و مربیان تیم ملی جوانان و نوجوانان این سمت را تا پایان رقابت های قهرمانی آسیا در چین تایپه بر عهده خواهد داشت.
همچنین زهرا پیربازاری به عنوان سرپرست تیم های ملی بانوان و دبیر کمیته کاتا فدراسیون در بخش بانوان منصوب شد.

دسترسی سریع
ورزش بانوان