شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناك آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادق بر عموم مسلمانان جهان تشیع تعزیت و تسلیت باد

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناك آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادق بر عموم مسلمانان جهان تشیع تعزیت و تسلیت باد

1396/04/28
15:44

ای ششم پیشوای اهل ولا

خلق را رهبری به دین هدی

پای تا سر خدانمایی تو

هم ز سر تا بپای صدق و صفا

زهر منصور زد شرر به دلت

آب شد پیكرت ز زهر جفا

خون شد از داغ تو دل شیعه

عالم از ماتم تو غرق عزا

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع

ششمین اختر تابناك آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادق

بر عموم مسلمانان جهان تشیع تعزیت و تسلیت باد

دسترسی سریع