ویژه برنامه های سالگرد تاسیس شبكه

مقارن با آغاز نوزدهمین سالگرد شبكه رادیویی ورزش در تاریخ 96/04/08 ویژه برنامه های رادیو ورزش

1396/04/07
14:42

• ویژه برنامه " ورزش – نوزده – نود و دو " به تهیه كنندگی احمدرضا طاهری و گویندگی اختر زورقچیان ،حافظ كاظم زاده و سبحان اكرامی ،معصومه ریاحی با محوریت ورزش قهرمانی،حرفه ای ،بانوان و ورزش همگانی ساعت 6 الی 10 صبح از گروه علوم ورزشی

• ویژه برنامه" هوادار" به تهیه كنندگی مریم رستمی گویندگی اكبر ارمنده با محوریت ارتباط با مخاطبان ساعت 10 الی 11:30 از گروه ورزش و تفریحات

• ویژه برنامه" فرهنگ و ورزش " به تهیه كنندگی صدف سبحانی گویندگی محمد درخشنده با محوریت ارتباط با جامعه تخصصی و دانشگاهی ساعت 12 الی 13:30 از گروه ورزش و تفریحات

• ویژه برنامه" تیتر اول" به تهیه كنندگی سید مرتضی سید محمدی گویندگی بتول مرادی و سید حسین شریفی با محوریت ارتباط با رسانه ها ساعت 14 الی 15 از گروه ورزش و تفریحات

• ویژه برنامه " ورزش – نوزده – نود و دو" به تهیه كنندگی مسعود نجات گویندگی مسعود اسكویی و خسرو والی زاده با محوریت بررسی انتظارات جامعه ورزش ساعت 16:00 الی 20:00 از گروه مسابقات ورزشی

دسترسی سریع