در حكمی از سوی رییس فدراسیون؛ معرفی رئیس انجمن ملی کیک‌بوکسینگ

مولوی، با حکم رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی، رئیس جدید انجمن ملی کیک‌بوکسینگ ایران شد.

1399/08/07
11:49

به گزارش رادیو ورزش، طی حکمی از سوی یوسف بهتری، عباس مولوی به عنوان رئیس جدید انجمن ملی کیک‌بوکسینگ ایران منصوب شد.
پیش از این محمد قاسم منوچهری این سمت را برعهده داشت.

دسترسی سریع