انتصاب مبینی به عنوان مدیر کل دفتر توسعه آموزش‌های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش

وزیر ورزش و جوانان، مهدی مبینی را به عنوان مدیرکل دفتر توسعه آموزش‌های پایه و استعدادیابی منصوب کرد‌.

1399/08/07
11:41

به گزارش رادیو ورزش: وزیر ورزش و جوانان، مهدی مبینی را به عنوان مدیرکل دفتر توسعه آموزش های پایه و استعدادیابی منصوب کرد‌.
در حکم دکتر مسعود سلطانی‌فر به مبینی آمده است:
نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای به موجب این حکم به عنوان "مدیرکل دفتر توسعه آموزش‌های پایه و استعدادیابی" منصوب می‌شوید.

دسترسی سریع