ثبت نام 4 کاندیدا برای احراز پست خزانه داری و هیات اجرایی کمیته ملی پارالمپیک

با پایان مهلت ثبت نام برای احراز پست خزانه داری و هیات اجرایی کمیته ملی پارالمپیک، چهار کاندیدا برای تصدی پست خزانه داری و هیات اجرایی ثبت نام کردند.

1399/07/23
13:41

به گزارش رادیو ورزش، با توجه به اداره پست خزانه داری کمیته ملی پارالمپیک به صورت سرپرستی و نیز خالی بودن یک پست در هیات اجرایی، در نوزدهمین مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک که 7 آبان در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار می شود، انتخابات به منظور تعیین پست خزانه داری و هیات اجرایی برگزار خواهد شد.
با پایان مهلت ثبت نام برای احراز پست خزانه داری و هیات اجرایی 4 کاندیدا از جمله؛ حسن سلگی برای پست خزانه داری و هادی رضایی، علیرضا سهرابیان و رقیه اله کرمی برای تصدی پست هیات اجرایی ثبت نام کردند.

دسترسی سریع