انتصاب سرپرست فدراسیون نجات غریق

در حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان مستجاب الدعوه به عنوان سرپرست فدراسیون نجات غریق و غواصی منصوب شد.

1399/07/02
14:48

یه گزارش رادیو ورزش و به نقل از وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی فر حکم مهدی مستجاب الدعوه را به عنوان سرپرست فدراسیون نجات غریق و غواصی صادر کرد.
در این حکم آمده است: شایسته است ضمن انجام امور جاری فدراسیون، با هماهنگی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون اقدام کنید.

دسترسی سریع