تغییر سرپرست باشگاه ذوب‌آهن

سخنگوی باشگاه ذوب‌آهن به عنوان سرپرست این باشگاه معرفی شد.

1399/05/14
08:21

به گزارش رادیو ورزش، پس از جلسه اعضای هیات مدیره باشگاه ذوب‌آهن، جواد محمدی که پیش از این به عنوان مدیرعامل باشگاه فعالیت می‌کرد از سمت خودش برکنار شد.
با برکناری محمدی، احمدجمشیدی سخنگوی باشگاه ذوب‌آهن و رئیس سابق تربیت بدنی اصفهان و مدیرکل اسبق امور اجتماعی استانداری، به عنوان سرپرست جدید این باشگاه انتخاب شد.

دسترسی سریع