برنامه 2 مرحله دیگر فرمول یک

میزبانان 2 مرحله دیگر فرمول یک مشخص شدند.

1399/04/21
07:27

به گزارش رادیو ورزش، برنامه دو مرحله دیگر مسابقات گرند پریکس فرمول یک مشخص شد.
پس از اعلام 8 برنامه فرمول یک، امروز هم میزبانی سوچی و موگلو تایید شد. موگلو هزارمین مسابقه فرمول یک خواهد بود.
مسابقه ایتالیا روزهای 11 تا 13 سپتامبر (21 تا 23 شهریور) و گرندپریکس روسیه روزهای 25 تا 27 (4 تا 6 مهر) سپتامبر برگزار خواهد شد.
اگرچه هنوز به صورت رسمی تایید نشده اما این احتمال وجود دارد در مسابقه سوچی تماشاگران هم حضور داشته باشند.
فصل 2020 با مسابقات اتریش آغاز شد.

دسترسی سریع