فرهادی زاد: اسکیت ظرفیت المپیکی شدن را دارد

معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان گفت: اسکیت ظرفیت المپیکی شدن را دارد.

1399/02/31
13:08

به گزارش رادیو ورزش و به نقل از فدراسیون اسکیت، مریم وفاخواه نایب رییس فدراسیون اسکیت با مهین فرهادی زاد معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان دیدار کرد.
در این نشست که با حضور موسوی مدیرکل توسعه ورزش حوزه دفتر بانوان وزارت ورزش همراه بود، وفاخواه گزارش مبسوطی از عملکرد فدراسیون اسکیت در حوزه بانوان در بخش های قهرمانی، همگانی، آموزش و مسابقات در سال 98 و همچنین اهم فعالیت های انجام شده این فدراسیون در زمان بحران شیوع بیماری کرونا تاکنون و برنامه های عملیاتی آینده آن را ارائه نمود.
فرهادی زاد ضمن تقدیر و تشکر از برنامه های انجام شده این فدراسیون در زمان شیوع بیماری کرونا در سطح هیاتهای ورزشی استانها برای مربیان و ورزشکاران و جامعه مخاطب اسکیت و نیز ارائه گزارش های به موقع عملکرد بخش بانوان اظهار داشت: فدراسیون اسکیت با وجود ورزشکاران مستعد و عناوین کسب شده در سطح جهانی و آسیایی در طی چندین سال اخیر، ظرفیت مناسبی جهت کسب سهمیه و حضور موفق در بازیهای آسیایی و المپیک را دارد. در این مسیر دفتر معاونت بانوان وزارت ورزش حمایت همه جانبه خود در باروری و تقویت تمامی بخش های اجرایی و عملیاتی آن را به عمل خواهد آورد.
معاون ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان همچنین در جهت توسعه ورزش بانوان در سطح هیات های ورزشی استانها به نکاتی اشاره کرد.

دسترسی سریع