بادبانی انتخابی المپیك زمان برگزاری مسابقات اعلام شد

فدراسیون جهانی بادبانی با حمایت از تصمیم IOC اعلام کرد سیستم انتخابی المپیک به روز خواهد شد.

1399/01/06
17:12

به گزارش رادیو ورزش، مسابقات انتخابی المپیک توکیو در رشته بادبانی اواخر سال 2020 یا اوایل 2021 برگزار می شود.
کمیته بین المللی المپیک (IOC) و دولت ژاپن امروز توافق کردند بازیهای المپیک توکیو با یک سال تاخیر برگزار شود.
به دلیل شیوع ویروس کرونا در جهان، مسابقات انتخابی المپیک در برخی رشته ها لغو شد.
فدراسیون جهانی بادبانی با IOC و کمیته سازماندهی بازیهای توکیو همکاری خواهد داشت تا زمان سیستم کسب سهمیه را مشخص کند.
فدراسیون جهانی بادبانی از تصمیم IOC و کمیته برگزاری بازیهای توکیو حمایت کرد.

دسترسی سریع